Thực phẩm Sao Ta (FMC): Doanh thu 7 tháng đạt 140 triệu USD, tăng 15%

09/08/2022 14:09 GMT+7
Công ty CP Thực phẩm Sao Ta (Fimex, HoSE: FMC) mới đây đã công bố tình hình kinh doanh tháng 7/2022.

Cụ thể, thành phẩm tôm chế biến 7 tháng đạt 12.889 tấn, tăng 5,7%; thành phẩm tôm tiêu thụ ghi nhận 11.259 tấn, tăng 4% so cùng kỳ năm 2021.Thành phẩm chế biến đạt 1.389 tấn, hơn gấp đôi; thành phẩm tiêu thụ 1.082 tấn, tăng 14% so cùng kỳ năm trước.

Kết quả, doanh số tiêu thụ chung của FMC đạt 140 triệu USD, tăng 15% so cùng kỳ năm 2021.

Theo đánh giá của công ty, doanh số tăng 15% so cùng kỳ nhưng khả năng cả năm mức tăng sẽ cao hơn, do nguồn hàng hóa chuẩn bị cho cung ứng các tháng tới khá nhiều.

Hoạt động chế biến sẽ không tăng mạnh do nguồn nguyên liệu không như mong muốn. Tuy nhiên, theo nhận định, tiến trình này FMC sẽ tự tin hoàn thành vượt kế hoạch năm 2022 hai chỉ tiêu chủ yếu là doanh số và lợi nhuận.

Trước đó, Fimex cũng đã báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022 với doanh thu 1.411 tỷ đồng, tăng 21,6% so với cùng kỳ 2021; lợi nhuận sau thuế 118,4 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng 44,5% so với quý II/2021.

Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 114 tỷ đồng, tăng 50,4%. Đây là mức lợi nhuận cao nhất trong một quý của Sao Ta.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Fimex ghi nhận doanh thu 2.738 tỷ đồng, tăng 28,6%, trong đó, doanh thu bán thủy sản tăng 28,7% đạt 2.656 tỷ đồng, doanh thu bán nông sản tăng 29,2% lên 87,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng là 160,6 tỷ đồng, tăng 42,2%.


O.L