Thực phẩm Sao Ta (FMC) báo lãi quý II tăng gần 45%, nợ vay ngắn hạn gấp 2,2 lần so với đầu năm

20/07/2022 13:01 GMT+7
Kết quả quý II/2022, Thực phẩm Sao Ta báo lãi 118,4 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng 44,5% so với quý II/2021.

Thực phẩm Sao Ta (HoSE: FMC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022 với doanh thu 1.411 tỷ đồng, tăng 21,6% so với cùng kỳ 2021. Giá vốn hàng bán tăng 17,7% lên 1.245 tỷ đồng, biên lãi gộp cải thiện từ 8,8% lên 11,7%.

Doanh thu tài chính tăng 51,8% lên gần 19 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng gấp đôi lene 17,1 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 16,3% lên hơn 22 tỷ đồng.

Kết quả quý II/2022, Thực phẩm Sao Ta báo lãi 118,4 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng 44,5% so với quý II/2021.

Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 114 tỷ đồng, tăng 50,4%. Đây là mức lợi nhuận cao nhất trong một quý của Sao Ta. 

Thực phẩm Sao Ta (FMC) báo lãi quý II tăng gần 45%, nợ vay ngắn hạn gấp 2,2 lần so với đầu năm - Ảnh 1.

Nguồn Báo cáo tài chính quý II/2022 của FMC

Theo giải trình của công ty, lãi ròng quý này tăng chủ yếu nhờ thu hoạch dứt điểm tôm tự nuôi vụ đầu tiên năm nay, làm giá vốn giảm.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Sao Ta ghi nhận doanh thu 2.738 tỷ đồng, tăng 28,6%, trong đó, doanh thu bán thủy sản tăng 28,7% đạt 2.656 tỷ đồng, doanh thu bán nông sản tăng 29,2% lên 87,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng là 160,6 tỷ đồng, tăng 42,2%.

Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản của công ty đạt 3.127 tỷ đồng, tăng 15,8% so với đầu năm. Các khoản tiền và tương đương tiền tăng 13,6% lên 874,6 tỷ đồng. Hàng tồn kho ở mức 1.000 tỷ đồng, tăng 7%.

Nợ vay tài chính của công ty là 929,5 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với đầu năm và toàn bộ đều là nợ ngắn hạn.

Năm 2022, Thực phẩm Sao Ta đặt mục tiêu doanh số chung hợp nhất đạt 5.290 tỷ đồng, tăng 11,3%; lợi nhuận trước thuế ít nhất 320 tỷ đồng, tăng 10,7% so với thực hiện 2021. Như vậy, Sao Ta đã hoàn thành 51,7%  kế hoạch doanh thu và 51% chỉ tiêu lợi nhuận sau 6 tháng.


A.Vũ