Thủy điện Thác Bà (TBC) báo lãi gần 169 tỷ đồng, đạt 72% kế hoạch năm

24/01/2024 11:31 GMT+7
Lũy kế năm 2023, lợi nhuận sau thuế của Thủy điện Thác Bà đạt 168,6 tỷ đồng, giảm 55% so với năm 2022 và 72% kế hoạch lợi nhuận năm.

Mới đây, CTCP Thủy điện Thác Bà (HoSE: TBC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 109,4 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán giảm 24% còn 44,2 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính 39% còn 2,8 tỷ đồng. Chi phí tài chính đạt gần 2 tỷ đồng, giảm 33% so với năm trước. Chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận 20,4 tỷ đồng, giảm 28% so với năm trước. Doanh nghiệp không ghi nhận chi phí bán hàng.

Kết quả, Thủy điện Thác Bà báo lãi trước thuế 44,4 tỷ đồng, lãi trước thuế 38 tỷ đồng, giảm lần lượt 57% và 55% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung năm 2023, Thủy điện Thác Bà ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 430,9 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính đạt 11,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 41% và 25% so với năm trước

Lũy kế năm 2023, lợi nhuận trước thuế của Thủy điện Thác Bà đạt 197 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 168,6 tỷ đồng, giảm lần lượt 56% và 55% so với năm 2022.

Năm 2023, Thủy điện Thác Bà đặt kế hoạch kinh doanh hợp nhất với doanh thu đạt 571,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 235 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trên, Thủy điện Thác Bà lần lượt đạt 75% kế hoạch doanh thu và 72% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Thủy điện Thác Bà ở mức 1.535,9 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng nhẹ lên 373,7 tỷ đồng, chiếm 24% cơ cấu tổng tài sản. Trữ tiền giảm 32% xuống 138,3 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 34% lên 5,5 tỷ đồng.

Hết năm 2023, tổng nợ phải trả của Thủy điện Thác Bà là 196,8 tỷ đồng, giảm 11% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ở mức 105 tỷ đồng, giảm 36% so với số đầu năm.

Phiên sáng ngày 24/1, cổ phiếu TBC giảm nhẹ xuống 37.850 đồng/cổ phiếu. 

Khánh Ly
Cùng chuyên mục