Tiền mặt bốc hơi gần 600 tỷ đồng, Ban giám đốc Phát Đạt nói gì?

24/03/2021 11:47 GMT+7
Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) vừa công bố Báo cáo thường niên và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán, PDR ghi nhận doanh thu đạt 3.911 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2019; lợi nhuận sau thuế đạt 1.220 tỷ đồng, tăng trưởng 39,6%. Đây cũng là mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất công ty từng đạt được từ khi lên sàn.

Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản của Phát Đạt hơn 15.617 tỷ đồng, tăng 11,86% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho còn hơn 9.331 tỷ đồng, tăng 16,71% và chiếm xấp xỉ 60% tổng tài sản.

Hàng tồn kho chủ yếu là bất động sản, gồm Dự án The EverRich 2 (gần 3.604 tỷ đồng), Dự án Tropicana Bến Thành Long Hải (hơn 1.911 tỷ đồng), Dự án Nhơn Hội – Bình Định (hơn 1.473 tỷ đồng), Dự án The EverRich 3 (hơn 876 tỷ đồng), Dự án Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương (dự án Astral city) (hơn 624 tỷ đồng)…

Tiền mặt bốc hơi gần 600 tỷ đồng, Ban giám đốc Phát Đạt nói gì? - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tài chính PDR

Số dư tiền và tương đương tiền tại thời điểm cuối năm 2020 là 53,17 tỷ đồng, giảm 593,16 tỷ đồng, chủ yếu do vào thời điểm cuối năm 2019, PDR chuẩn bị tiền để mua CP của công ty con (CTCP Địa Ốc Sài Gòn – KL). Trong  tháng 1/2020, số tiền này đã được chuyển trả cho các cổ đông cũ của công ty con này.

Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 189,24 tỷ đồng, chủ yếu do trong năm, Phát Đạt đã thu được phần lớn công nợ phải thu từ khách hàng và thu hồi một phần khoản phải thu khác từ việc hợp tác đầu tư nên giá trị các khoản phải thu này cuối năm giảm 506,73 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu giảm 816,73 tỷ đồng và giá trị phải thu chuyển từ dài hạn sang ngắn hạn là 310 tỷ đồng.

Công ty cũng ứng trước để thực hiện việc phát triển các dự án và mua CP trong các công ty khác nên giá trị khoản ứng trước cho người bán cuối năm tăng là 315,42 tỷ đồng.

Trong đó, ứng trước cho Công ty Central thực hiện dự án Astral City Bình Dương là 147,80 tỷ đồng, tạm ứng mua CP Công ty CP Đầu tư Serenity là 100 tỷ đồng, tạm ứng 121,37 tỷ đồng để phát triển dự án tại trung tâm TP.HCM, cho dự án tại huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; tạm ứng các nhà cung cấp khác giảm 53,44 tỷ đồng.

Tiền mặt bốc hơi gần 600 tỷ đồng, Ban giám đốc Phát Đạt nói gì? - Ảnh 2.

Năm 2020, PDR ghi nhận doanh thu đạt 3.911 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2019.

Tính đến cuối năm 2020, nợ phải trả của Công ty là 10.423,21 tỷ đồng, tăng 830,76 tỷ đồng, tương ứng tăng 8,7% so với cuối năm 2019, chủ yếu do các khoản nợ ngắn hạn.

Mới đây, PDR cũng đã thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 24/3 để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 2/2020. Tỷ lệ chia cổ tức là 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới.

Tổng khối lượng phát hành đợt này là hơn 39,6 triệu cổ phiếu, qua đó tăng vốn từ 3.962 tỷ đồng lên 4.323 tỷ đồng. Nguồn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC đã được kiểm toán.

Trước đó công ty bất động sản này từng tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 tỷ lệ 7% bằng cổ phiếu. Như vậy, tổng tỷ lệ tạm ứng qua 2 đợt đã là 17%. Công ty có kế hoạch trích tối thiểu 92% lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức cho năm 2020.

Quang Dân