Tinh giản biên chế 67.218 người

30/12/2020 15:36 GMT+7
Giai đoạn 2015-2020, cả nước đã tinh giản biên chế được 67.218 người, trong đó 4.965 người thuộc khối các cơ quan, tổ chức ở trung ương.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành nội vụ diễn ra sáng 30/12.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết thành công nổi bật trong nhiệm kỳ này là hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; hoàn thành vượt mục tiêu Bộ Chính trị giao về tinh giản biên chế.

Theo đó, số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ ngành giảm 10 tổ chức; thuộc tổng cục và tổ chức tương đương tổng cục tăng 6 tổ chức; thuộc các cơ quan thuộc Chính phủ giảm 24 tổ chức. Ở địa phương, số đơn vị sự nghiệp công lập giảm 3.819 đơn vị (giảm 7,33%).

Tinh giản biên chế 67.218 người - Ảnh 1.

Giai đoạn 2015-2020, cả nước đã tinh giản biên chế được 67.218 người, trong đó 4.965 người thuộc khối các cơ quan, tổ chức ở trung ương. Ảnh minh họa

Biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2021 hơn 247.300 biên chế, giảm hơn 27.500 biên chế (giảm 10,01% so với năm 2015), vượt mục tiêu giảm tối thiểu 10% theo Nghị quyết của Đảng.

Biên chế sự nghiệp năm 2021 hơn 1,78 triệu người, giảm 242.700 biên chế (giảm 11,98% so với năm 2015), vượt mục tiêu giảm tối thiểu 10% theo Nghị quyết của Đảng.

Số lượng cán bộ, công chức cấp xã và số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố hiện nay có hơn 1 triệu người, giảm 147.290 người ( giảm 12,49% so với năm 2015).

Giai đoạn 2015 - 2020, cả nước đã tinh giản được 67.218 người gồm: 4.965 người thuộc khối các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và 62.253 người thuộc khối các cơ quan, tổ chức ở địa phương.

Trong số này có gần 55.000 người hưởng chính sách về hưu trước tuổi, hơn 12.000 người hưởng chính sách thôi việc ngay, 67 người hưởng chính sách thôi việc sau khi đi học nghề và 80 người hưởng chính sách do chuyển sang tổ chức khác.

Ghi nhận những thành quả đạt được, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã biểu dương và đánh giá cao công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính và sự nghiệp có nhiều tiến bộ của ngành nội vụ. 

Theo đó, tổ chức bộ máy hành chính, sự nghiệp từng bước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đấy mạnh việc phân cấp, ủy quyền cho các bộ, ngành và địa phương góp phần thúc đẩy tính độc lập, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan các cấp trong việc quyết định và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

5 bộ có số thứ trưởng cao hơn quy định

Về số lượng cấp phó, theo quy định, số lượng thứ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ không quá 5 (Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao không quá 6).

Số thứ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan ngang Bộ tại thời điểm ngày 10/10 có Bộ Thông tin và Truyền thông có 3 Thứ trưởng (ít hơn 2); 6 bộ ngành có 4 Thứ trưởng và tương đương (ít hơn 1) là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Dân tộc.

9 bộ ngành có 5 thứ trưởng và tương đương (đúng quy định) gồm: Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ.

4 Bộ có 6 thứ trưởng, trong đó Bộ Ngoại giao thực hiện đúng quy định; Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ vượt 1 thứ trưởng. Riêng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có 9 Thứ trưởng, vượt 3 so với quy định.

Như vậy có 5 bộ vượt số lượng thứ trưởng so với quy định gồm các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ.

Số cấp phó vượt chủ yếu là do sắp xếp tổ chức bộ máy và yêu cầu của công tác cán bộ như thực hiện chủ trương luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo từ địa phương về Trung ương.

Về số lượng cấp phó, theo quy định, số lượng thứ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ không quá 5 (Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao không quá 6).

Số thứ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan ngang Bộ tại thời điểm ngày 10/10 có Bộ Thông tin và Truyền thông có 3 Thứ trưởng (ít hơn 2); 6 bộ ngành có 4 Thứ trưởng và tương đương (ít hơn 1) là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Dân tộc.

9 bộ ngành có 5 thứ trưởng và tương đương (đúng quy định) gồm: Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ.

4 Bộ có 6 thứ trưởng, trong đó Bộ Ngoại giao thực hiện đúng quy định; Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ vượt 1 thứ trưởng. Riêng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có 9 Thứ trưởng, vượt 3 so với quy định.

Như vậy có 5 bộ vượt số lượng thứ trưởng so với quy định gồm các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ.

Số cấp phó vượt chủ yếu là do sắp xếp tổ chức bộ máy và yêu cầu của công tác cán bộ như thực hiện chủ trương luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo từ địa phương về Trung ương.


Dung Nhi