Hơn 83 triệu cổ phiếu IBC của Apax Holdings chính thức "chia tay" sàn HoSE từ 6/12

30/11/2023 13:29 GMT+7
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định hủy niêm yết toàn bộ 83,1 triệu cổ phiếu IBC của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings từ ngày 6/12/2023.

Trước đó, ngày 11/9, HoSE đã đưa cổ phiếu IBC vào diện đình chỉ giao dịch do công ty tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi bị đưa vào diện hạn chế giao dịch.

Được biết, cổ phiếu IBC hiện đang trong 3 diện theo dõi vi phạm gồm đình chỉ giao dịch do tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi bị đưa vào diện hạn chế giao dịch; cổ phiếu bị kiểm soát do chậm nộp Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023 quá 30 ngày so với thời gian quy định; và bị cảnh báo do tổ chức niêm yết chưa họp ĐHĐCĐ thường niên quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Kể từ thời điểm bị đình chỉ giao dịch đến nay, các vi phạm công bố thông tin của Apax Holdings chưa được khắc phục, có khả năng tiếp tục xảy ra và kéo dài, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông.

Chính vì vậy, HoSE thông báo về việc sẽ thực hiện hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu IBC của Công ty Cố phần Đầu tư Apax Holdings theo quy định nêu trên.

Apax Holdings chia tay cùng lúc 3 thành viên Hội đồng quản trị

3 thành viên hội đồng quản trị vừa có đơn từ nhiệm là ông Quách Mạnh Hào, Nguyễn Minh Chính và Nguyễn Trọng Quỳnh, đều với lý do cá nhân. Trong đó, ông Quách Mạnh Hào đã có đơn từ nhiệm từ ngày 06/11. Hội đồng quản trị Apax Holdings sẽ chỉ còn 2 người là Chủ tịch Nguyễn Ngọc Thủy và một thành viên là ông Nguyễn Ngọc Khánh.

Trên thị trường chứng khoán, ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu IBC là vào ngày 15/9/2023 có giá là 1.770 đồng/cổ phiếu.

Phương Thảo
Cùng chuyên mục