[Infographics] Tôm Việt Nam thắng lớn tại thị trường Mỹ, 7 tháng đạt 585 triệu USD, tăng 34%

26/08/2021 08:28 GMT+7