TPBank chốt ngày trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 25%

14/02/2023 10:23 GMT+7
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank; HoSE: TPB) vừa công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức từ lợi nhuận chưa phân phối còn đến năm 2021 sau khi trích lập các quỹ.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank; HoSE: TPB) vừa thông báo nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức vào ngày 21/02/2023 và ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ vào ngày 20/02.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 25% (tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 2.500 đồng). Ngày thanh toán dự kiến sẽ vào ngày 03/03/2023.

Với gần 1,6 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính TPBank cần chi hơn 3.954 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Nguồn vốn chi trả lấy từ lợi nhuận chưa phân phối còn đến năm 2021 sau khi trích lập các quỹ theo báo cáo tài chính năm 2021 của TPBank đã kiểm toán. Theo tài liệu đã công bố, lợi nhuận còn lại và các quỹ thặng dư lũy kế đến hết năm 2022 của TPBank đạt hơn 13.364 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận chưa phân phối còn đến năm 2021 sau khi trích lập các quỹ là hơn 5.486 tỷ đồng.

TPBank mới chỉ hoàn thành tới 95% kế hoạch lợi nhuận năm

Nhìn chung cả năm 2022, thu nhập lãi thuần của TPBank tăng 14% so với năm trước, đạt gần 11.387 tỷ đồng. Trong năm, TPBank trích gần 1.844 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, giảm 37%, do đó Ngân hàng thu về hơn 7.828 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 30% so với năm trước.

Đáng chú ý, lãi từ hoạt động khác gấp 2.9 lần năm trước, đạt hơn 702 tỷ đồng, nhờ thu từ các khoản nợ đã được xử lý xóa, bù đắp bằng nguồn rủi ro hơn 622 tỷ đồng và thu từ hoạt động kinh doanh khác 702 tỷ đồng.

Tuy nhiên, so với kế hoạch 8.200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế đề ra cho cả năm, TPBank chỉ mới thực hiện được 95% mục tiêu.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng ngày 14/02, giá cổ phiếu TPB tăng 1,96% so với phiên giao dịch liền kề, lên mức 23.450 đồng/ cổ phiếu.

Phương Thảo