TP.HCM: Kiểm toán nhà nước phát hiện nhiều vấn đề với khu công nghiệp

23/05/2019 07:00 GMT+7
Khu công nghiệp (KCN) Tân Tạo, Vĩnh Lộc, Khu chế xuất (KCX) Linh Trung 1, 2... là những cái tên được nhắc đến trong báo cáo tổng hợp niên độ 2017 Kiểm toán Nhà nước gửi Quốc hội.

Ảnh minh họa.

Khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX) là mô hình mang tính đột phá về thu hút đầu tư, tăng trưởng công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, thu hút công nghệ và kinh nghiệm quản lý...

Tuy nhiên, Kiểm toán Nhà nước chỉ ra một số tồn tại. Các nội dung này được cơ quan kiểm toán nêu ra trong báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán tại 212 đơn vị, đầu mối, chủ đề được thực hiện năm 2018 cho niên độ 2017.

UBND TP HCM điều chỉnh quy hoạch 1/2000 của 14 KCN, trong đó tăng 164,55 ha đất công nghiệp cho thuê, giảm diện tích đất cây xanh, giao thông, công cộng, kỹ thuật, chấp thuận điều chỉnh quy hoạch sau khi các chủ đầu tư đã triển khai đầu tư.

TP HCM còn điều chỉnh quy hoạch một số KCN có tính chất hợp thức hóa cho các vi phạm về quy hoạch; điều chỉnh quy hoạch không đúng thẩm quyền và vi phạm quy hoạch đã được Thủ tướng và Bộ Xây dựng phê duyệt.

Kiểm toán chỉ ra UBND TP HCM điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng KCN Tân Tạo mở rộng năm 2008 với diện tích 204,58 ha, giảm 0,72 ha so với quy hoạch của Bộ Xây dựng năm 2002 và giảm 7,72 ha so với quyết định của Thủ tướng. Đồng thời, diện tích kho bãi giảm 1,5 ha, đất cây xanh giảm 3,6 ha, đất xây dựng công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật giảm 0,7 ha và phê duyệt bổ sung 10,55 ha làm trung tâm đào tạo dạy nghề không có trong quy hoạch của Bộ Xây dựng.

Theo kết quả kiểm toán, một số doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, số tiền lên đến 1.638 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp nợ tiền thuê đất, tiền sử dụng đất lên tới 1.486 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 91%.

Kiểm toán cũng chỉ ra phần lớn các công ty đầu tư hạ tầng KCN chưa hoàn thành việc đầu tư xây dựng đồng bộ theo quy hoạch được phê duyệt; sử dụng đất không phù hợp với quy hoạch được duyệt như Linh Trung 1, Tân Tạo, Vĩnh Lộc.

Các khu chế xuất Linh Trung 1, 2 phê duyệt quy hoạch không đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng kéo dài nhiều năm, làm chậm tiến độ thực hiện dự án đầu tư KCN, KCX. Cụ thể, cơ quan kiểm toán chỉ ra đến nay, 5 KCN đã thành lập sonng chưa đi vào hoạt động. 9 trên 18 KCN, KCX đã hoạt động đầu tư, cho thuê lại đất chưa hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Việc cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc cấp phép xây dựng không phù hợp với lĩnh vực ngành nghề được đầu tư của KCN, KCX (4 doanh nghiệp), không phù hợp với quy hoạch được duyệt (22 doanh nghiệp); thu hồi đất nông nghiệp khi không có phương án đền bù; chấp thuận chủ trương để Công ty Xây dựng & Kinh doanh nhà Phú Nhuận sử dụng 61,7 ha đất cho thuê lại trong khi chưa đầu tư kết cấu hạ tầng.

(Người đồng hành)