Trữ tiền gần 3.200 tỷ Vinaconex đăng ký mua hơn 44 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

07/11/2020 09:42 GMT+7
Thời gian dự kiến bắt đầu mua vào từ ngày 16/11/2020 đến ngày 15/12/2020, theo phương thức khớp lệnh và thoả thuận.

Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (HoSE: VCG, Vinaconex) vừa có thông báo đăng ký mua vào 44.171.067 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. Trước thời điểm đăng ký mua vào Vinaconex không sở hữu bất kỳ cổ phiếu quỹ nào.

Mục đích thực hiện mua hơn 44 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ được Vinaconex cho biết nhằm làm tăng hiệu quả doanh nghiệp, tăng giá trị cho các cổ đông. Phương thức thực hiện giao dịch thoả thuận và khớp lệnh.

Thời gian dự kiến bắt đầu mua vào từ ngày 16/11/2020 đến ngày 15/12/2020. Giá mua theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch.

Vinaconex dự kiến sử dụng nguồn thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thế chưa phân phối, và/hoặc các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính được kiểm toán/soát xét thời điểm gần nhất trước khi thực hiện, cụ thể hơn 1.644 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính quý III/2020 cho biết, tại ngày 30/09/2020, tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền gửi có kỳ hạn 3.158 tỷ đồng. Kết thúc 9 tháng, Vinaconex báo lãi sau thuế 1.451 tỷ đồng, tăng trưởng 157% so với cùng kỳ năm trước, trong đó riêng quý III đóng góp 1.038 tỷ đồng.

Sở dĩ lợi nhuận của Vinaconex tăng trưởng đột biến trong kỳ do Vinaconex đã thoái toàn bộ vốn sở hữu tại CTCP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Vinaconex (mã: VCP) và Công ty liên doanh TNHH Phát triển Đô thị mới An Khánh và Công ty TNHH MTV Giáo dục Phúc Yên.

Hiện cổ phiếu VCG của Vinaconex đang giao dịch ở mức giá 41.600 đồng/cổ phiếu. Ước tính với mức giá này, Vinaconex sẽ chi ra 1.837,5 tỷ đồng để sở hữu hơn 44 triệu cổ phiếu VCG.

Thanh Giang