Trung An Rice (TAR) báo lãi tăng trưởng bằng lần

14/02/2022 11:28 GMT+7
Kết thúc quý IV/2021, Trung An (TAR) báo lãi sau thuế đạt 43,7 tỷ đồng, gấp 6,9 lần so với cùng kỳ, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 40 tỷ đồng gấp 5,3 lần cùng kỳ năm trước.

Công ty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (HNX: TAR) vừa công bố BCTC hợp nhất quý IV/2021. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 1.165 tỷ đồng, tăng tới 90% so với cùng kỳ. Giá vốn tăng thấp hơn nên lợi nhuận gộp đạt 112 tỷ đồng, tăng gấp 3,3 lần. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 5,5% lên 9,6%.

Doanh thu từ hoạt động tài chính tăng gấp 5,3 lần lên 2,6 tỷ đồng, chi phí tài chính cũng tăng 40%, chi phí bán hàng gấp 8 lần lên 44,3 tỷ đồng và chi phí quản lý giảm 25% còn 5,6 tỷ. 

Sau khi trừ đi các chi phí, kết thúc quý IV/2021, Trung An báo lãi sau thuế đạt 43,7 tỷ đồng, gấp 6,9 lần so với cùng kỳ, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 40 tỷ đồng gấp 5,3 lần cùng kỳ năm trước.

Trung An (TAR) báo lãi tăng trưởng bằng lần - Ảnh 1.

Nguồn Báo cáo tài chính quý IV của Trung An.

Lũy kế cả năm, doanh thu đạt 3.120 tỷ đồng, tăng 15%. Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 101 tỷ đồng, tăng 14,6% so với số lãi hơn 88 tỷ đồng đạt được năm 2020. 

Dòng tiền hoạt động kinh doanh âm đến gần 420 tỷ đồng trong khi năm trước dương 212 tỷ đồng. Nguyên nhân là do đơn vị tăng mạnh các khoản phải thu và hàng tồn kho.

Tính đến cuối tháng 12/2021, tổng tài sản của Trung An đạt 1.995 tỷ đồng, tăng 45% so với đầu năm.  Hàng tồn kho tăng mạnh từ 654 tỷ đồng lên 1.008 tỷ đồng. Riêng nguyên liệu, vật liệu là 723 tỷ đồng, gấp nhiều lần con số 3 tỷ đầu năm. Thành phẩm giảm từ 263 tỷ về 132 tỷ đồng và hàng gửi bán giảm từ 330 tỷ về 118 tỷ đồng.

Mới đây, HĐQT TAR đã thông qua kế hoạch sản xuất năm 2022 với doanh thu thuần 3.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 600 tỷ đồng, gần gấp 6 lần so với kế hoạch năm 2021 (105 tỷ đồng).
O.L
Cùng chuyên mục