TT-Huế đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho hơn 17.000 lao động trong năm 2023

16/02/2023 10:27 GMT+7
Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu kết nối giải quyết việc làm cho hơn 17.000 lao động trong năm 2023, trong đó có 12.500 lao động được giải quyết việc làm thông qua các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình việc làm tỉnh năm 2023 với mục tiêu kết nối giải quyết việc làm cho hơn 17.000 lao động.

Cụ thể, trong số hơn 17.000 lao động được giải quyết việc làm trong năm 2023 sẽ có 12.500 lao động được giải quyết việc làm thông qua các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; 2.500 lao động được giải quyết việc làm thông qua các dự án vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh từ Quỹ Quốc gia về việc làm và các nguồn vốn tín dụng ưu đãi khác; 2.000 lao động được đưa đi làm việc ở nước ngoài.

TT-Huế đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho hơn 17.000 lao động trong năm 2023 - Ảnh 1.

Người lao động tìm hiểu thông tin việc làm tại phiên giao dịch việc làm đầu năm 2023 do Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức ngày 5/2. Ảnh: Vi Thảo.

Thừa Thiên Huế cũng đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 2,1%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đến cuối năm 2023 đạt 70%; tỷ trọng lao động làm việc trong ngành nông nghiệp đến cuối năm 2023 giảm còn 25,03%.

Để đạt các mục tiêu trên, Thừa Thiên Huế tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, phát triển mạng lưới doanh nghiệp và các thành phần kinh tế để tạo việc làm; nâng cao hiệu quả của chính sách tín dụng ưu đãi tạo việc làm và hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; hỗ trợ phát triển thị trường lao động trong nước và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm...


Phong Cầm