TT-Huế: Hợp nhất 3 trường cao đẳng, giảm 8 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

09/02/2023 13:54 GMT+7
Thừa Thiên Huế sẽ hình thành trường cao đẳng mới chất lượng cao trên cơ sở hợp nhất 3 trường cao đẳng công lập ở tỉnh khi thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

Ngày 9/2, theo tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện Đề án sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc tỉnh giai đoạn 2022- 2030 đang được các cơ quan liên quan tiến hành hoàn tất để trình UBND tỉnh phê duyệt.

Theo dự thảo Đề án sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022- 2030 được đơn vị tư vấn xây dựng, Thừa Thiên Huế sẽ hình thành trường cao đẳng mới chất lượng cao trên cơ sở hợp nhất 3 trường cao đẳng ở tỉnh là Trường Cao đẳng Nghề Thừa Thiên Huế, Trường Cao đẳng Giao thông Huế và Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế.

TT-Huế: Hợp nhất 3 trường cao đẳng, giảm 8 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập  - Ảnh 1.

Thừa Thiên Huế sẽ hình thành trường cao đẳng mới chất lượng cao trên cơ sở hợp nhất 3 trường cao đẳng công lập ở tỉnh khi thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

Trường cao đẳng chất lượng cao này sẽ có 9 khoa chuyên môn, gồm các khoa: Khoa Xây dựng, giao thông- cầu đường, Khoa Công nghệ cơ khí, Khoa Cơ - Điện tử, Khoa Kỹ thuật – công nghệ, Khoa Kinh tế số, Khoa Cơ bản, Khoa Khách sạn- nhà hàng, Khoa Công nghệ mỹ thuật và  Khoa Sư phạm.

Trường sẽ có 6 trung tâm, đơn vị trực thuộc, gồm: Trung tâm Giáo dục chính trị, quốc phòng, thể chất; Trung tâm Tư vấn, tuyển sinh và dịch vụ việc làm; Trung tâm đào tạo lái xe; Trung tâm ngoại ngữ; Trung tâm ứng dụng thực hành công nghệ cao và Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn.

Mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế sau khi sắp xếp sẽ giảm nhiều cơ sở. Giai đoạn 2023-2025, tổng số cơ sở giáo dục nghề nghiệp là 10 cơ sở, giảm 5 cơ sở. Trong đó, trường cao đẳng có 3 cơ sở, trường trung cấp có 1 cơ sở, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có 6 trung tâm.

Giai đoạn 2026-2030, tổng số cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc tỉnh là 7 cơ sở, giảm 3 cơ sở so với giai đoạn 2022-2025 và giảm 8 cơ sở so với giai đoạn trước 2022...

Việc xây dựng Đề án sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo lao động kỹ thuật - dịch vụ trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, đảm bảo nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn đến năm 2030.


Phong Cầm