TTC Sugar (SBT): Chốt ngày đăng ký trả cổ tức, Quý I niên độ 2022-2023 báo lãi ròng tăng mạnh

07/11/2022 12:48 GMT+7
CTCP Thành Thành Công - Biên Hoà (HoSE: SBT) vừa ra thông báo về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Ngày dự kiến cuối cùng đăng ký là ngày 14/11/2022. Bên cạnh đó, SBT công bố BCTC quý I năm niên độ 2022-2023 với lãi ròng tăng mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hoà (TTC Sugar, HoSE: SBT) sẽ phát hành loại cổ phiếu phổ thông để chi trả cổ tức. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành trong đợt này hơn 44 triệu cổ phiếu (với mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu) tổng giá trị phát hành tương ứng đạt hơn 440,4 tỷ đồng.

Với tỷ lệ thực hiện quyền là 7% (tức là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 07 cổ phiếu mới). Dự kiến ngày đăng ký cuối cùng vào ngày 14/11/2022. Nguồn vốn phát hành sẽ lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ vào Báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán của Công ty.

Mía đường tăng giá, SBT báo lãi ròng quý đầu niên độ 2022-2023 tăng 16% 

TTC Sugar (SBT): Chốt ngày đăng ký trả cổ tức, Quý I niên độ 2022-2023 báo lãi ròng tăng trưởng mạnh - Ảnh 1.

Cơ cấu doanh thu SBT quý I năm niên độ 2022 - 2023

Về kết quả kinh doanh Quý 1 niên độ tài chính 2022-2023, sản phẩm đường đóng vai trò chủ lực trong cơ cấu doanh thu, chiếm tỷ trọng 90%. Theo đó, doanh thu thuần đạt gần 5.310 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 11,5% lên 12,5%, tương ứng lợi nhuận gộp đạt gần 666 tỷ đồng, tăng 34%.

TTC Sugar (SBT): Chốt ngày đăng ký trả cổ tức, Quý I niên độ 2022-2023 báo lãi ròng tăng trưởng mạnh - Ảnh 2.

BCTC quý 1 niên độ 2022 - 2023 của TTCSugar

Kỳ này, doanh thu hoạt động tài chính giảm 25% so với cùng kỳ, còn gần 260 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do sự sụt giảm mạnh từ khoản lãi kinh doanh hợp đồng tương lai của Công ty, còn hơn 85 tỷ đồng (giảm 65%), dù khoản ứng trước cho nhà cung cấp và khoản đặt cọc cao gấp 2,1 lần, đạt gần 121 tỷ đồng.

Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 12%, lên gần 340 tỷ đồng, chiếm phần lớn là chi phí lãi vay hơn 232 tỷ đồng (tăng 21%). Chi phí bán hàng cũng tăng 10%, lên gần 159 tỷ đồng; ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 7%, về 137 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, SBT lãi ròng gần  226 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ.

Theo giải trình của Công ty, nguyên nhân lợi nhuận tăng chủ yếu do doanh thu và giá bán đường tăng so cùng kỳ. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp về nông nghiệp, sản xuất… nhằm tối ưu chi phí giá thành sản phẩm và kiểm soát tốt chi phí tại tất cả các khâu, gia tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Mới đây, SBT vừa họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 28/10/2022. Niên độ tài chính 2022-2023, Công ty đặt mục tiêu đạt 17.017 tỷ đồng tổng doanh thu và 850 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất.

Kế hoạch này giảm lần lượt 7% và 18,6% so với NĐTC 2021-2022. Kết thúc quý đầu tiên của niên độ mới, SBT thực hiện được hơn 33% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới ngày 30/09/2022, tổng tài sản của SBT đạt gần 28.880 tỷ đồng, gần như không biến động so với cuối tháng 6/2022. Tiền và các khoản tương đương tiền gần 2.480 tỷ đồng (giảm 3%); đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 2.216 tỷ đồng (tăng 9%).

Về nguồn vốn, nợ phải trả của SBT đạt gần 17.945 tỷ đồng, đi ngang so với cuối niên độ trước. Vay nợ thuê ngắn hạn đạt hơn 8.734 tỷ đồng (không biến động); phải trả ngắn hạn khác hơn 3.792 tỷ đồng ( tăng 44%), phải trả người mua ngắn hạn gần 1.287 tỷ đồng (giảm 30%); người mua trả tiền trước ngắn hạn hơn 768 tỷ đồng (giảm 39%); vay nợ thuê dài hạn hơn 2.406 tỷ đồng.

TTC Sugar (SBT): Chốt ngày đăng ký trả cổ tức, Quý I niên độ 2022-2023 báo lãi ròng tăng trưởng mạnh - Ảnh 3.

Các khoản vay ngắn hạn ngân hàng của TTC Sugar

 SBT vay ngắn hạn của ngân hàng gần 7.960 tỷ đồng, trong đó nợ nhiều nhất là ngân hàng BIDV - Chi nhánh Gia Định với số tiền gần 1.091 tỷ đồng; ngân hàng OCB - Chi nhánh Đắk Lắk gần 561 tỷ đồng; ngân hàng MSB - Chi nhánh HCM hơn 488 tỷ đồng; ngân hàng VIB - Chi nhánh Đồng Nai gần 450 tỷ đồng…

Tại phiên giao dịch sáng ngày 07/11, giá cổ phiếu SBT giảm 5,02% so với phiên giao dịch trước, hiện đang ở giá 12.300 đồng/ cổ phiếu.


Phương Thảo