Uỷ ban Chứng khoán yêu cầu Vĩnh Hoàn (VHC) công bố thông tin tài chính đúng quy định

07/11/2023 09:37 GMT+7
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vừa có văn bản đề nghị Công ty Vĩnh Hoàn thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

Trước đó, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (Thuỷ sản Vĩnh Hoàn, mã cổ phiếu VHC - sàn HoSE) vừa có văn bản gửi đến Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xin chậm nộp Báo cáo tài chính quý 3/2023 (báo cáo riêng và hợp nhất) tới chậm nhất ngày 15/11/2023.

Theo quy định tại Khoản 3c Điều 14 của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021, về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán thì Thuỷ sản Vĩnh Hoàn phải công bố Báo cáo tài chính quý 3/2023 chậm nhất vào ngày 30/10/2023.

Tuy nhiên, Thuỷ sản Vĩnh Hoàn cho biết doanh nghiệp và các công ty con đang phải tiếp đoàn kiểm tra của Bộ Thương mại Mỹ (DOC) trong thời gian từ ngày 19/10/2023 đến ngày 27/10/2023 cho kỳ kiểm tra hành chính lần thứ 19 (POR 19) đối với cá tra phi lê đông lạnh của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Mỹ.

Do đó, Thuỷ sản Vĩnh Hoàn chưa kịp lập báo cáo tài chính quý 3/2023 theo đúng thời gian quy định hiện hành. Ban lãnh đạo doanh nghiệp cam kết sẽ nỗ lực hoàn thành theo lịch trình gia hạn và tuân thủ việc nộp hồ sơ công bố thông tin theo quy định.

Trả lời Vĩnh Hoàn, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho biết đã nhận được đề nghị gia hạn thời gian nộp và công bố Báo cáo tài chính quý III/2023 ngày 27/10 của Công ty Vĩnh Hoàn nhưng lý do nêu ra không thuộc trường hợp được tạm hoãn công bố thông tin vì lý do bất khả kháng.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị Công ty Vĩnh Hoàn thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố, tính tới ngày 31/10, chỉ có 4 doanh nghiệp chưa nộp Báo cáo tài chính quý III/2023 gồm CTCP Vĩnh Hoàn, CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á (mã DAG), CTCP Đầu tư Apax Holdings (mã IBC) và CTCP Đầu tư Sao Thái Dương (mã SJF).

"Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM nhắc nhở và đề nghị Công ty khẩn trương công bố Báo cáo tài chính quý III/2023 theo đúng quy định pháp luật hiện hành", Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM nhấn mạnh về việc chậm nộp Báo cáo tài chính của 4 công ty trong danh sách.


O.L
Cùng chuyên mục