Vải sợi May mặc Miền Bắc (TET) lợi nhuận quý 3/2020 tăng trên 600%

14/10/2020 15:08 GMT+7
Lý do có sự chênh lệch lợi nhuận quý 3/2020 tăng so với quý 3/2019 được giải thích là giá vốn bán hàng quý 3/2020 giảm 5,21% và doanh thu tăng 2,89%so với quý 3/2019.

Công ty Cổ phần Vải sợi may mặc miền Bắc (HNX: TET) vừa công bố Báo cáo tài chính quý 3 và 9 tháng đầu năm 2020.

Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3 đạt trên 5,5 tỷ đồng (cùng kỳ 2019 đạt gần 5,4 tỷ đồng) và 9 tháng đầu năm đạt trên 17 tỷ đồng (cùng kỳ 2019 đạt trên 19 tỷ đồng).

Công ty cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc (TET) lợi nhuận quý 3/2020 tăng trên 600% - Ảnh 1.

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3 của TET đạt trên 5,5 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt gần 4 tỷ đồng. Đáng chú ý, quý 3 năm 2020 lợi nhuận đạt gần 1,3 tỷ đồng, trong khi quý 3 năm 2019 lợi nhuận chỉ đạt 172 triệu đồng, như vậy lợi nhuận của quý 3 năm nay đã tăng trên 600% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lý do có sự chênh lệch lợi nhuận quý 3/2020 tăng so với quý 3/2019 được giải thích là vì quý 3/2020 giá vốn bán hàng  giảm 5,21%; doanh thu bán hàng tăng 2,89% so với quý 3/2019.

Tổng tài sản tính đến ngày 30/9/2020 gần 103 tỷ đồng, như vậy so với hồi đầu năm giá trị tài sản của TET đã tăng thêm hơn 3 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 9/2020, nợ phải trả của doanh nghiệp này là hơn 7 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần vải sợi may mặc miền Bắc (TEXTACO) tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Thương Mại chuyên ngành sản xuất kinh doanh vải sợi may mặc. Hiện nay Công ty đã chuyển sang là doanh nghiệp cổ phần.

TEXTACO hiện có phạm vi hoạt động trên cả nước, hệ thống cơ sở vật chất của Công ty bao gồm cửa hàng, tổng kho, các nhà máy may tập trung ở hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, các đơn vị kinh doanh vệ tinh, các cửa hàng đại lý ở các tỉnh thành phố trên cả nước.

Cao su Tây Ninh (TRC) báo lãi ròng tăng 12% trong quý III/2020

Đức Minh