Vận tải Xăng dầu VIPCO (VIP) dự trình lợi nhuận "đi lùi"

27/03/2024 06:00 GMT+7
Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (HoSE: VIP) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024. Đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 17/4 tại Hải Phòng.

Theo tài liệu đại hội, năm 2024, VIPCO dự trình tổng doanh thu đạt hơn 525,8 tỷ đồng, giảm hơn 13% so với kết quả đạt được năm 2023; lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt hơn 94 tỷ đồng, giảm 13,5% và lợi nhuận sau thuế 75,1 tỷ đồng, giảm 13,7%.

Tỷ lệ chi trả cổ tức, Công ty dự kiến trả cổ tức với tỷ lệ tối thiểu 10%.

Vận tải Xăng dầu VIPCO (VIP) dự trình lợi nhuận "đi lùi"- Ảnh 1.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Về kế hoạch đầu tư, Công ty triển khai kế hoạch đầu tư trụ sở Công ty sau khi đã đấu giá thành công đất và tài sản trên đất tại địa chỉ số 6 Cù Chính Lan (Hồng Bàng, Hải Phòng), sẽ tiến hành các bước đầu tư xây dựng trụ sở công ty trong các năm 2024-2025.

Với công tác đóng tàu, Công ty đánh giá thị trường vận tải cũng như thị trường mua bán tàu để có phương án đầu tư phù hợp nhằm đổi mới, thay thế trẻ hóa đội tàu, tập trung đối với cỡ tàu MR với giá trị đầu tư tối đa 45 triệu USD (chưa bao gồm thuế, phí theo quy định).

Nhìn lại kết quả kinh doanh năm 2023, VIPCO ghi nhận tổng doanh thu đạt 604,8 tỷ đồng, giảm 47% kết quả năm 2022; tổng lợi nhuận trước thuế đạt hơn 108,6 tỷ đồng, giảm tới 65%. Tuy nhiên, với kế hoạch kinh doanh thận trọng, kết thúc năm 2023 Công ty đều vượt 11% cả doanh thu và lợi nhuận kế hoạch.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/3, cổ phiếu VIP đạt 11.250 đồng/cổ phiếu, tăng 0,45% so với phiên giao dịch liền kề.

Phương Thảo
Cùng chuyên mục