Vì sao lợi nhuận quý II của Thép Vicasa - VNsteel (VCA) lao dốc hơn 98%, còn vỏn vẹn 502 triệu đồng?

20/07/2022 16:22 GMT+7
Sản lượng tiêu thụ giảm mạnh, các chi phí đội lên khiến kết quả kinh doanh trong quý II của Thép Vicasa - Vnsteel (VCA) lao dốc, chỉ còn vỏn vẹn hơn 502 triệu đồng, giảm 98,2% so với cùng kỳ.

Công ty CP Thép Vicasa - Vnsteel (VCA) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2022 với doanh thu ghi nhận đạt 505,2 tỷ đồng, giảm 21,8% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng tăng mạnh hơn doanh thu với 509,5 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp âm 5,1 tỷ đồng, cùng kỳ lãi 31,4 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính tăng 385% lên 532,4 triệu đồng, tuy nhiên chi phí tài chính tăng 95% lên 3,4 tỷ đồng, trong đó gần như toàn bộ là chi phí lãi vay.

Vì sao lợi nhuận quý II của Thép Vicasa - VNsteel (VCA) lao dốc hơn 98%, còn vỏn vẹn hơn 502 triệu đồng - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tài chính quý II/2022 của VCA

Chi phí bán hàng tăng 113% lên 3,4 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 190% lên 12,3 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Thép Vicasa - Vnsteel chỉ còn vỏn vẹn hơn 502 triệu đồng, giảm 98,2% so với cùng kỳ.

Theo giải trình của công ty, so với quý II/2021, sản lượng tiêu thụ giảm 27,3%, giá hàng hóa biến động liên tục, tỷ lệ tăng của giá bán so với giá vốn thấp hơn 7,1% làm cho lợi nhuận gộp giảm 36,5 tỷ đồng.

Chi phí tài chính tăng 4,9 tỷ đồng do tiêu thụ chậm ảnh hưởng đến dòng tiền, tồn kho cao và lãi suất vay tăng. Chi phí bán hàng tăng 1,82 tỷ đồng do chi phí vận chuyển, xếp dỡ tăng; bên cạnh đó, chi phí quản lý giảm 8,05 tỷ đồng do công ty hoàn nhập dự phòng đã trích 2021 số tiền 15,07 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, VCA ghi nhận doanh thu đạt 1.360 tỷ đồng tăng nhẹ gần 2%, lợi nhuận trước thuế đạt sau thuế đạt 9,4 tỷ đồng, giảm 76,5%.

Tổng tài sản của Công ty tính đến cuối tháng 6/2022 đạt 596,8 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 539,7 tỷ đồng, khoản phải thu ngắn hạn giảm 33,7% xuống 78,1 tỷ đồng, hàng tôn kho tăng 19,5% lên 422,6 tỷ đồng. Nợ phải trả tăng 17% lên 396,6 tỷ đồng, toàn bộ là nợ ngắn hạn, trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 285,2 tỷ đồng.

Năm 2022, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 2.774 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 20,7 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt dự kiến 7%. Như vậy, kết thúc quý II/2022, VCA hoàn thành 49% mục tiêu doanh thu, lợi nhuận trước thuế đạt 56,5% mục tiêu.


Ong Lý