Viễn Đông: Chốt ngày trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%

22/06/2022 15:37 GMT+7
CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 2021 với tỷ lệ 15%

Ngày 21/06/2022, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (mã chứng khoán: VID) phát đi thông báo về việc sẽ phát hành loại cổ phiếu phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu để thực hiện chi trả cổ tức năm tài chính 2021 bằng cổ phiếu

Theo đó, tỷ lệ thực hiện là 100:15 (15%), tức là người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành hơn 5,3 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng hơn 53 tỷ đồng. Nâng tổng vốn điều lệ từ 355 tỷ lên 408 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành sẽ lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán

Ngày đăng ký cuối cùng được thông báo là ngày 06/07, ngày đăng ký không hưởng quyền 05/07/2022.

Viễn Đông: Chốt ngày trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% - Ảnh 1.

KQKD 2021 và chỉ tiêu tài chính 2022 của VID

VID lên kế hoạch cổ tức 2022 với tỷ lệ 15%

Năm 2021, VID mang về 1.096 tỷ đồng cho Tổng doanh thu và thu nhập, tương ứng 99% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 65 tỷ đồng, hoàn thành 260% so với kế hoạch và lãi cơ bản/ cổ phiếu đạt 1.058 đồng, hoàn thành 144% kế hoạch.

Về năm 2022, VID dự kiến mức doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 1.150 tỷ và 40 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức là 15%. Ngoài ra, VID còn đưa ra dự kiến hoạt động cho giai đoạn 2023-2025: về tổng doanh thu lần lượt dự kiến từ 1.160 đến 1.180 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế cũng lần lượt từ 55-65 tỷ đồng và tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến là 15% trở lên.

Viễn Đông: Chốt ngày trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% - Ảnh 2.

Biểu đồ giá cổ phiếu VID trong năm 2022 tới nay

Giá cổ phiếu 2022 của VID nhìn chung theo xu hướng giảm mạnh . Ngày 11/01/2022, giá cao đạt mốc 12.400 đồng/ cổ phiếu. Nhưng tới khi đóng phiên giao dịch ngày 21/06, cổ phiếu VID chỉ còn đang giao dịch ở mức 8.590 đồng, liên tục giảm sau 5 ngày gần đây.


Phương Thảo