VietinBank, Vietcombank, BIDV và Agribank “bơm” hơn 22.000 tỷ ngoài ngành

16/10/2021 16:46 GMT+7
Tính đến cuối năm 2020, VietinBank, Vietcombank, BIDV và Agribank đầu tư ngoài ngành hơn 22.000 tỷ. 4 “ông lớn” ngân hàng quốc doanh này thu về 4.465 tỷ đồng từ thoái vốn ngoài ngành giai đoạn 2016 - 2020.

Thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa gửi tới Quốc hội báo cáo của về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc năm 2020.

Về hoạt động của khối ngân hàng thương mại nhà nước năm 2020 và giai đoạn 2016 – 2020, báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của khối ngân hàng thương mại nhà nước gồm Vietinbank, Vietcombank, BIDV, Agribank cho thấy, tổng doanh thu đạt 462.516 tỷ đồng, tăng 5,78% so với cùng kỳ năm 2019.

Lợi nhuận trước thuế đạt 62.363 tỷ đồng, tăng 2.704 tỷ đồng (4,5%) so với cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận sau thuế tăng 4,7%, đạt 49.971 tỷ đồng.

Vốn đầu tư Nhà nước tiếp tục được bảo toàn và sinh lời. Vốn chủ sở hữu đạt 332.221 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cuối năm 2019.

VietinBank, Vietcombank, BIDV và Agribank “bơm” hơn 22.000 tỷ ngoài ngành - Ảnh 1.

VietinBank, Vietcombank, BIDV và Agribank đầu tư ngoài ngành hơn 22.000 tỷ đồng. (Ảnh: VNF)

VietinBank, Vietcombank, BIDV và Agribank đầu tư ngoài ngành hơn 22.000 tỷ

Về tình hình đầu tư vốn ngoài ngành, tại VietinBank tổng số dư đầu tư góp vốn, mua cổ phần tại công ty con, công ty liên kết, đơn vị nhận vốn khác của ngân hàng đến cuối 2020 là 5.928 tỷ đồng.

Trong đó, khoản đầu tư vào 7 công ty con và 1 ngân hàng con với tổng giá trị đầu tư 3.840 tỷ đồng, chiếm 65% tổng giá trị danh mục; 1 công ty liên kết với tổng giá trị đầu tư là 1.689 tỷ đồng, chiếm 28% tổng giá trị danh mục; 2 khoản đầu tư sẵn sàng để bán (chứng khoán vốn) với tổng giá trị 377 tỷ đồng, tương đương 6% tổng giá trị danh mục; 2 khoản đầu tư dài hạn khác với tổng giá bị là 23 tỷ đồng, tương đương 0,4% tổng giá trị danh mục.

Theo báo cáo của VietinBank, hoạt động của các công ty con ở trong nước và tại nước ngoài năm 2020 đều có lãi và dự kiến lợi nhuận chuyển về VietinBank là trên 200 tỷ đồng.

Tại với BIDV, tổng giá trị các khoản đầu tư, góp vốn là 8.198 tỷ đồng, chiếm 19,15% vốn điều lệ và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, không thay đổi so với thời điểm cuối năm 2019.

BIDV đầu tư vào 8 công ty con với số tiền là 5.829,5 tỷ đồng, chiếm 71% tổng danh mục đầu tư (không thay đổi so với năm 2019), lợi nhuận sau thuế của các công ty con năm 2020 đạt 542 tỷ đồng, tăng 80 tỷ đồng (17,3%) so với năm 2019.

Phần BIDV đầu tư vào 4 công ty liên kết là 2.214 tỷ đồng, chiếm 27% tổng danh mục đầu tư; lợi nhuận sau thuế đạt 450 tỷ đồng, giảm 76 tỷ đồng (-14,4%) so cuối năm 2019, riêng công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ (BML) lỗ 13,1 tỷ đồng.

BIDV có 4 dự án đầu tư tại nước ngoài, gồm: Ngân hàng liên doanh Lào - Việt (LVB) tại Lào, Công ty TNHH BIDV Quốc tế (BIDVI) tại Hồng Kông, BIDV - Chi nhánh Yangon tại Myanmar và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia (BIDC) tại Campuchia.

Trong đó, Chi nhánh BIDV Yangon chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực từ chính biến tại Myanmar nên hầu hết hoạt động của các khách hàng bị ngưng trệ; hoạt động liên ngân hàng ách tắc, hệ thống viễn thông, internet, chuyển phát nhanh không ổn định, hoạt động cầm chừng.

Công ty TNHH BIDV Quốc tế tại Hồng Kông đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục để đóng cửa Công ty tại Hồng Kông.

VietinBank, Vietcombank, BIDV và Agribank “bơm” hơn 22.000 tỷ ngoài ngành - Ảnh 3.

Tổng hợp báo cáo Chính phủ gửi Quốc hội. (Ảnh: LT)

Đối với Vietcombank, tổng giá trị vốn đầu tư của Vietcombank là 5.587 tỷ đồng, chiếm 15,06% vốn điều lệ và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, giảm 270 tỷ đồng (4,6%) so với thời điểm cuối năm 2019 (do thoái vốn tại Cardif VCLI).

Trong đó, Vietcombank đầu tư vào 10 công ty con, công ty liên kết, với tổng vốn đầu tư đạt 3.999 tỷ đồng, chiếm 72% danh mục đầu tư; kết quả hoạt động kinh doanh của các công ty đều ổn định.

Vietcombank đầu tư dài hạn khác gồm 11 khoản đầu tư, với tổng vốn đầu tư 1.588 tỷ đồng, chiếm 28,4% tổng danh mục đầu tư; danh mục đầu tư dài hạn khác của Vietcombank tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực tổ chức tín dụng (chiếm 71%) và hàng không chiếm (19%).

Vietcombank có 3 khoản đầu tư ra nước ngoài gồm Công ty Chuyển tiền Vietcombank (VCBM, trong đó Vietcombank sở hữu 87,5%), Công ty Tài chính Việt Nam - Hồng Kông (VFC) và Ngân hàng TNHH MTV Ngoại Thưomg Việt Nam tại Lào (sở hữu 100% vốn).

Đến 31/12/2020, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các dự án đầu tư tại VCBM và VCB Lào có lãi; riêng VFC lỗ trong hoạt động.

VietinBank, Vietcombank, BIDV và Agribank “bơm” hơn 22.000 tỷ ngoài ngành - Ảnh 4.

4 "ông lớn" quốc doanh thu 4.465,52 tỷ đồng từ thoái vốn ngoài ngành giai đoạn 2016 - 2020. (Ảnh: LT)

Đối với Agribank, tổng giá trị đầu tư là 2.440,4 tỷ đồng, gồm 5 công ty con (03 công ty con do Agribank sở hữu 100% vốn điều lệ, 2 công ty con do Agribank sở hữu dưới 100% vốn điều lệ); 5 khoản đầu tư dài hạn khác. 

Ngoài ra công ty do Agribank sở hữu 100% vốn điều lệ (Công ty Cho thuê tài chính II) Tòa án Nhân dân TP.HCM đã có quyết định tuyên bố phá sản.

Trong năm 2020, Agribank nhận được cổ tức từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư là 46,25 tỷ đồng, tăng 17,45 tỷ đồng (+61%) so với cổ tức nhận được trong năm 2019. 

Hiệu quả đầu tư tăng, Agribank không phải trích lập thêm và được hoàn nhập dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính 270,2 tỷ đồng.

Agribank có 1 chi nhánh tại Campuchia với tổng vốn đầu tư là 39.000.000 USD, tương đương 663,858 tỷ đồng. 

Đến 31/12/2020, chênh lệch thu-chi (chưa lương trước thuế) của Agribank Chi nhánh Campuchia năm 2020 đạt 24,5 tỷ đồng.

4 "ông lớn" quốc doanh thu 4.465,52 tỷ đồng từ thoái vốn ngoài ngành giai đoạn 2016 - 2020

Về thực hiện thoái vốn đầu tư ngoài ngành, ¾ ngân hàng đã thực hiện thoái vốn tại doanh nghiệp, tổ chức khác không phải tổ chức tín dụng và thu về số tiền 1.087,38 tỷ đồng.

Trong đó, Vietcombank thu về 605,27 tỷ đồng; VietinBank là 200 tỷ đồng và Agribank là 282,1 tỷ đồng.

Giai đoạn 2016 – 2020, 4 ngân hàng thương mại Nhà nước đã thoái vốn ngoài ngành đạt 4.465,52 tỷ đồng.

Cụ thể, VietinBank đã thực hiện thoái vốn với tổng giá trị thu về là 1.501 tỷ đồng tại 7 công ty. Agribank đã thoái vốn với tổng giá trị thu về là 852,84 tỷ đồng tại 7 công ty và Vietcombank thu về 1.131,68 tỷ đồng tại 4 công ty. Tương tự, BIDV thực hiện thoái vốn với tổng giá trị 980 tỷ đồng tại 13 công ty.

Huyền Anh