Vinamilk (VNM) báo lãi hơn 9.000 tỷ đồng

30/01/2024 18:43 GMT+7
Lũy kế năm 2023, lợi nhuận trước thuế của Vinamilk là 10.967,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 9.019,3 tỷ đồng, tăng lần lượt 4% và 5% so với thực hiện năm 2022.

CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk, HoSE: VNM) mới đây công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 15.630,4 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm không đáng kể còn 9.177,1 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng 13% lên 428,9 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm 43% xuống 118,8 tỷ đồng, trong đó, chi phí lãi vay là 96,2 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 5% lên 3.493,7 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 2% lên 504,1 tỷ đồng.

Kết quả, Vinamilk báo lãi trước thuế 2.852 tỷ đồng, lãi sau thuế 2.350,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 24% và 26% so với cùng kỳ năm trước.

Vinamilk (VNM) báo lãi hơn 9.000 tỷ đồng- Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh năm 2023 của Vinamilk.

Tính chung năm 2023, Vinamilk ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 60.478,9 tỷ đồng, đi ngang so với năm trước. Doanh thu tài chính tăng 24% lên 1.716,4 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2023, lợi nhuận trước thuế của Vinamilk là 10.967,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 9.019,3 tỷ đồng, tăng lần lượt 4% và 5% so với thực hiện năm trước.

Năm 2023, Vinamilk lên kế hoạch kinh doanh năm với doanh thu dự kiến đạt 63.380 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 8.622 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trên, Vinamilk đã thực hiện được 95% kế hoạch doanh thu năm và hoàn thành vượt 5% kế hoạch lợi nhuận.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Vinamilk ở mức 52.673,4 tỷ đồng, tăng 9% so với số đầu năm. Trữ tiển ghi nhận 23.049 tỷ đồng, tăng 17%. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 7% lên 6.529,7 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 11% lên 6.128,1 tỷ đồng.

Vinamilk (VNM) báo lãi hơn 9.000 tỷ đồng- Ảnh 2.

Vay nợ ngắn hạn của Vinamilk tại ngày 31/12/2023 vượt 8.000 tỷ đồng

Hết năm 2023, tổng nợ phải trả của Vinamilk là 17.647,6 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Trong đó, số dư vay nợ là 8.456 tỷ đồng, tăng 71% so với đầu năm và chiếm 48% cơ cấu tổng nợ. Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, Vinamilk đang có một số khoản vay, bao gồm: 4.899,8 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (tăng 117% so với đầu năm); 1.716,5 USD tạ Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation (tăng 49% so với đầu năm),...

Kết phiên chiều 30/1, cổ phiếu VNM giảm nhẹ xuống 66.900 đồng/cổ phiếu.

Khánh Ly
Cùng chuyên mục