Vĩnh Hoàn (VHC) báo lãi lao dốc 56%, vì đâu?

16/11/2023 15:38 GMT+7
Trong quý III/2023, lợi nhuận sau thuế của Vĩnh Hoàn đạt 201 tỷ đồng, giảm hơn 56% so với cùng kỳ năm trước. Lý giải lợi nhuận lao dốc trong quý III, Công ty Vĩnh Hoàn cho biết do sản lượng bán và giá bán đều giảm.

CTCP Vĩnh Hoàn (HoSE: VHC) vừa công bố BCTC hợp nhất quý III/2023 và lũy kế 9 tháng năm 2023. Cụ thể, quý thứ 3 VHC ghi nhận doanh thu thuần giảm 17,3% so với cùng kỳ xuống 2.697,6 tỷ đồng. Giá vốn bán hàng ở mức 2.413 tỷ đồng, giảm 8,5%, lợi nhuận gộp trong kỳ của Vĩnh Hoàn chỉ đạt 285 tỷ đồng, giảm tới 54% so với cùng kỳ năm 2022.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 115 tỷ đồng, giảm 29,5% so với cùng kỳ; chi phí tài chính giảm 58% xuống 115 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 11% xuống 57,2 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 4,3% xuống 77 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Vĩnh Hoàn đạt 201 tỷ đồng, giảm hơn 56% so với quý III/2022. Lý giải lợi nhuận lao dốc trong quý III, Công ty Vĩnh Hoàn cho biết do sản lượng bán và giá bán đều giảm.

Vĩnh Hoàn (VHC) báo lãi lao dốc 56%, vẫn lỗ sâu vì đầu tư cổ phiếu DXS, NLG, KBC - Ảnh 1.

BCTC hợp nhất quý III/2023 của Vĩnh Hoàn.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu bán hàng 7.679 tỷ đồng, giảm 30%, lãi sau thuế 883 tỷ đồng, giảm hơn nửa so với 9 tháng đầu năm 2022.

Năm 2023, VHC đặt kế hoạch doanh thu 11.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông ty ty mẹ là 1.000 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Vĩnh Hoàn hoàn thành 84,9% so với kế hoạch năm.

Tính đến ngày 30/9/2023, tài sản của Vĩnh Hoàn tăng 6,8% so với đầu năm lên 12.366 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn tăng 8,68% lên 8.303 tỷ đồng bao gồm 360 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền.

Vĩnh Hoàn (VHC) báo lãi lao dốc 56%, vẫn lỗ sâu vì đầu tư cổ phiếu DXS, NLG, KBC - Ảnh 2.

BCTC hợp nhất quý III/2023 của Vĩnh Hoàn.

Tại mục đầu tư chứng khoán kinh doanh, tới 30/9/2023 Vĩnh Hoàn đang trích lập 45,3 tỷ đồng. Công ty đã đầu tư 60,04 tỷ đồng cổ phiếu DXS, trích lập dự phòng 27,2 tỷ đồng; đầu tư 95,67 tỷ đồng cổ phiếu NLG, trích lập dự phòng 16,97 tỷ đồng; đầu tư 16,96 tỷ đồng cổ phiếu KBC, trích lập dự phòng 0,09 tỷ đồng; và đầu tư 5,44 tỷ đồng các cổ phiếu khác, trích lập dự phòng hơn 1,08 tỷ đồng.

Vĩnh Hoàn có 3.925 tỷ đồng hàng tồn kho, tăng 39,3% so với đầu năm.

Tại cuối tháng 9/2023, Vĩnh Hoàn ghi nhận 1.645 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, trong đó 1.513 tỷ đồng là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn, 50 tỷ đồng trái phiếu và 178 tỷ đồng chứng khoán kinh doanh.

Tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 11,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 280,4 tỷ đồng, lên 2.668,8 tỷ đồng và chiếm 21,6% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 2.546,1 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 122,7 tỷ đồng.

Trước đó, HĐQT Vĩnh Hoàn đã có văn bản gửi đến Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xin chậm nộp Báo cáo tài chính quý III/2023 (báo cáo riêng và hợp nhất) tới chậm nhất ngày 15/11/2023.

Theo quy định tại Khoản 3c Điều 14 của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021, về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán thì Thuỷ sản Vĩnh Hoàn phải công bố Báo cáo tài chính quý III/2023 chậm nhất vào ngày 30/10/2023.

Tuy nhiên, Thuỷ sản Vĩnh Hoàn cho biết doanh nghiệp và các công ty con đang phải tiếp đoàn kiểm tra của Bộ Thương mại Mỹ (DOC) trong thời gian từ ngày 19/10/2023 đến ngày 27/10/2023 cho kỳ kiểm tra hành chính lần thứ 19 (POR 19) đối với cá tra phi lê đông lạnh của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Mỹ.

Do đó, Thuỷ sản Vĩnh Hoàn chưa kịp lập báo cáo tài chính quý III/2023 theo đúng thời gian quy định hiện hành. Ban lãnh đạo doanh nghiệp cam kết sẽ nỗ lực hoàn thành theo lịch trình gia hạn và tuân thủ việc nộp hồ sơ công bố thông tin theo quy định.

Trả lời Vĩnh Hoàn, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho biết đã nhận được đề nghị gia hạn thời gian nộp và công bố Báo cáo tài chính quý III/2023 ngày 27/10 của Công ty Vĩnh Hoàn nhưng lý do nêu ra không thuộc trường hợp được tạm hoãn công bố thông tin vì lý do bất khả kháng.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị Công ty Vĩnh Hoàn thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.O.L
Cùng chuyên mục