Vĩnh Hoàn (VHC) thay đổi lãnh đạo cấp cao

09/10/2021 15:13 GMT+7
Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (Mã VHC - sàn HoSE) vừa quyết định miễn chức danh Giám đốc Công nghệ Thông tin đối với ông Jason Koo.

Cụ thể, từ 8/10, ông Jason Koo sẽ không còn là Giám đốc Công nghệ Thông tin của Vĩnh Hoàn.

Theo tìm hiểu, ông Jason Koo sinh năm 1979, quốc tịch Canada và được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Công nghệ Thông tin từ ngày 4/1/2021.

Về tình hình kinh doanh, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu thuần tăng hơn 41% so với cùng kỳ năm trước, đạt 2.342 tỷ đồng.

Doanh thu tăng nhờ hoạt động xuất khẩu sang các thị trường khả quan. Báo cáo hoạt động xuất khẩu hàng tháng cho thấy, 6 tháng đầu năm, xuất khẩu của Vĩnh Hoàn tăng ở hầu hết các thị trường, ngoại trừ khối EU. Trong đó, thị trường lớn nhất là Mỹ tăng 48%, Trung Quốc tăng 50%.

Giá vốn cũng tăng tương ứng nhưng có dấu hiệu tăng mạnh hơn so với doanh thu. Theo đó, tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu của công ty sụt giảm từ mức 19,9% của cùng kỳ xuống còn 18,4% của năm nay.

Nhờ doanh thu tăng mạnh, lợi nhuận quý II của Vĩnh Hoàn đạt 260,6 tỷ đồng, tăng 16,3%. Mức tăng thấp hơn so với doanh thu dưới tác động của việc chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp gia tăng. Cụ thể chi phí bán hàng ghi nhận mức hơn 100 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ xấp xỉ 36 tỷ đồng, tăng 179%. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng gần 38%, xấp xỉ 50 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí tài chính giảm 19%, đạt xấp xỉ 30 tỷ đồng.

Cũng trong quý II, công ty ghi nhận doanh thu tài chính 49,4 tỷ đồng, tăng 13 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tại thuyết minh báo cáo, doanh nghiệp cho biết đây chủ yếu là khoản lãi tiền gửi, lãi từ chứng khoán kinh doanh và lãi từ chênh lệch tỷ giá hối đoái.

Vĩnh Hoàn (VHC) thay đổi lãnh đạo cấp cao - Ảnh 1.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý II/2021. Đơn vị: tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/6, công ty có lượng tiền và tương đương tiền là 114 tỷ đồng, gấp 2,8 lần đầu năm nhưng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn giảm 20%, với 1.014 tỷ đồng.

Đáng chú ý hàng tồn kho của Vĩnh Hoàn tại thời điểm cuối tháng 6 tăng hơn 35% với giá trị 2.185 tỷ đồng. Công ty cũng đã giảm trích lập hàng tồn kho từ mức 106 tỷ đồng xuống còn 77 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng, doanh thu thuần của Vĩnh Hoàn đạt 4.310 tỷ đồng, tăng 25,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế chỉ tăng 4,1% với 391,5 tỷ đồng. So với kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua, công ty đã hoàn thành lần lượt 48% và 56% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đề ra.

Trong quý II, VHC đã hoàn thành việc thâu tóm Thực phẩm Sa Giang sau khi tăng tỷ lệ sở hữu từ 51,29% lên 76,72%. Tính đến cuối tháng 6, Vĩnh Hoàn có 7 công ty con và 1 công ty liên kết trong lĩnh vực sản xuất phân bón.


An Vũ
Cùng chuyên mục