"Vua tôm" Minh Phú (MPC) muốn tăng vốn vào hai công ty con

01/03/2023 07:06 GMT+7
HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh Phú (UPCoM: MPC) vừa ra nghị quyết về việc tăng vốn điều lệ vào 2 công ty con.

Cụ thể, Minh Phú đã thông qua việc góp thêm 20 triệu yên vào Công ty Ebisumo Logistics để nâng tổng đầu tư lên mức 60 triệu yên từ nguồn lợi nhuận thu được. Ebisumo Logistics do Minh Phú sở hữu 100% vốn. Đây là công ty thành viên phụ trách hỗ trợ logistics và chăm sóc khách hàng tại thị trường Nhật Bản của MPC.

Đồng thời, Công ty cũng phê duyệt tăng vốn Công ty TNHH Sản xuất giống Thủy sản Minh Phú từ 200 tỷ đồng lên thành 270 tỷ đồng từ nguồn vốn của công ty mẹ. Trong đó, MPC sở hữu 99,833% vốn, tương đương 269,55 tỷ đồng; còn lại 0,167% (tương đương 450 triệu đồng) do Tổng giám đốc Lê Văn Quang sở hữu.

Trong quý IV/2022, doanh thu hợp nhất của MPC đạt đạt 2.553,6 tỷ đồng, giảm 45,6% so với cùng kỳ năm 2021. Giá vốn bán hàng cũng giảm mạnh 54% xuống 1.978 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp kỳ này tăng gần 60% lên 575,3 tỷ đồng. Cuối kỳ, Minh Phú báo lãi 264,7 tỷ đồng, gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Lũy kế cả năm 2022, MPC ghi nhận 16.425 tỷ đồng doanh thu và 838,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 21% và 27,3% so với năm 2021.

Tuy ghi nhận tăng trưởng cao so với năm 2021, nhưng so với kế hoạch 18.963 tỷ đồng doanh thu và lãi sau thuế đạt 1.267 tỷ đồng, công ty mới hoàn thành lần lượt 87% chỉ tiêu doanh thu và 66% kế hoạch lợi nhuận. Đấng chú ý, đây cũng là năm thứ 6 liên tiếp (kể từ 2017) Minh Phú không hoàn thành được kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.


An Vũ