Xem xét đầu tư 10.991 tỷ cho dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng

23/07/2023 09:50 GMT+7
UBND tỉnh Lạng Sơn vừa đề nghị Bộ GTVT xem xét thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo phương thức PPP, loại hợp đồng BOT.

Dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng có điểm đầu tại Km1+800 (lý trình Quốc lộ 1) kết nối với đường vào cửa khẩu Hữu Nghị (thuộc địa phận thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn); điểm cuối tại Km44+749,67 (lý trình tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn) thuộc xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Tuyến kết nối cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam cũng được chia làm 2 đoạn.

Đoạn tuyến số 1 có điểm đầu Km0+000 giao với tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng (lý trình khoảng Km7+700); điểm cuối Km14+353 tại nút giao giữa Quốc lộ 4A và đường vào cửa khẩu Tân Thanh dài khoảng 14,4km).

Xem xét đầu tư 10.991 tỷ cho dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng - Ảnh 1.

Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đã hoàn thành. Ảnh: TA

Đoạn tuyến số 2 có điểm đầu Km0+000 (tại nút giao IC07 Km7+500 giữa tuyến kết nối cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam với đường đi vào khu cửa khẩu Cốc Nam); điểm cuối Km1+875 tại nút giao giữa Quốc lộ 4A và đường đi vào khu cửa khẩu Cốc Nam dài 1,9 km.

UBND tỉnh Lạng Sơn đề xuất trong giai đoạn hoàn chỉnh, tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng có chiều dài khoảng 43km được thiết kế với quy mô 6 làn xe cơ giới, chiều rộng nền đường 32,25m; tuyến kết nối cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam dài khoảng 16,3 km được thiết kế với quy mô 4 làn xe cơ giới, chiều rộng nền đường 22m.

Trong giai đoạn phân kỳ, tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng dự kiến đầu tư theo quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m, mặt đường rộng 16 m.

Cùng với đó, dự án được bố trí các điểm dừng xe khẩn cấp cách quãng 4-5 km/1 điểm; bề rộng cầu phù hợp với bề rộng nền đường giai đoạn phân kỳ, chiều rộng cầu 17,5m.

Song song đó, tuyến kết nối cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam được đầu tư xây dựng theo quy mô 2 làn xe, bề rộng nền đường 14,5m, mặt đường rộng 12,5m. Bố trí các điểm vượt xe dài từ 1,3 - 1,8 km/1 điểm cách quãng ở cả 2 bên theo chiều xe chạy.

Với quy mô đầu tư như trên, tổng mức đầu tư dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng trong giai đoạn phân kỳ là 10.991 tỷ đồng, bao gồm cả lãi vay trong giai đoạn xây dựng, trong đó vốn nhà nước tham gia 5.000 tỷ đồng (chiếm 45,49% tổng mức đầu tư) gồm vốn ngân sách trung ương 2.500 tỷ đồng và ngân sách tỉnh 2.500 tỷ đồng.

Sau khi dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng hoàn thành, ước tính có thời gian thu phí, hoàn vốn lên tới 31 năm 11 tháng.

Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng được Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 1833/QĐ-BGTVT ngày 14/6/2016 với quy mô đầu tư 4 làn xe; UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt điều chỉnh dự án tại các Quyết định số 1523/QĐ-UBND ngày 9/8/2018 và Quyết định số 2018/QĐUBND ngày 15/10/2018 giữ nguyên quy mô đầu tư 4 làn xe.

Tuy nhiên, theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 1/9/2021, Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng có quy mô 6 làn xe (thực hiện trong giai đoạn trước năm 2030).

Do quy mô đầu tư tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng đã có sự thay đổi so với hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã được triển khai trước đây nên cần phải điều chỉnh lại hồ sơ (do các yếu tố hình học của tuyến phải thay đổi cho phù hợp với quy mô giai đoạn hoàn thiện là 6 làn xe).


Thế Anh
Cùng chuyên mục