Xếp dỡ Tân Cảng (TCL) chốt danh sách chi cổ tức 2021 bằng tiền tỷ lệ 42%

11/08/2022 10:42 GMT+7
Công ty CP Đại lý Giao vận Tải xếp dỡ Tân Cảng (HoSE: TCL) vừa thông báo ngày cuối chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 42% (1 cổ phiếu nhận được 4.200 đồng).

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là 30/8/2022, thời gian chi trả trước 30/9/2022. Với 30,16 cổ phiếu đang lưu hành, ước tính TCL sẽ chi khoảng 126,7 tỷ đồng để thanh toán cổ tức.

Về tình hình kinh doanh, trong quý II/2022, doanh thu của TCL đạt hơn 360 tỷ đồng, tăng 13% so cùng kỳ, lợi nhuận gộp 66,2 tỷ đồng, tăng trưởng 13%.

Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 47%, đạt gần 4,6 tỷ đồng.  Chi phí tài chính giảm 63% xuống 330 triệu đồng; chi phí bán hàng tăng 18% lên 7,85 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 2% xuống 15 tỷ đồng. 

Kết thúc quý II, TCL báo lãi sau thuế đạt gần 39 tỷ đồng, tăng trưởng 24%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, TCL đạt doanh thu 651 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 60 tỷ đồng. Với kế hoạch đặt ra tại ĐHĐCĐ 2022, Công ty đã thực hiện được 47% mục tiêu doanh thu (1.242 tỷ đồng) và 49% mục tiêu lợi nhuận (117,8 tỷ đồng) trong nửa đầu năm nay.

Tổng tài sản của TCL tại cuối tháng 6/2022 hơn 906 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng mạnh lên gần 87 tỷ đồng, gấp 3.4 lần đầu năm. Phải thu ngắn hạn tăng 30%, lên hơn 273 tỷ đồng. Giá trị hàng tồn kho giảm 34%, còn 4.6 tỷ đồng.

Năm 2022, Công ty dự kiến cổ tức sẽ ở mức 21%.


O.L