Xuất khẩu nông lâm thủy sản phấn đấu đạt 62 tỉ USD

09/02/2021 10:06 GMT+7
Việt Nam đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản đến năm 2030 sẽ đạt khoảng 60-62 tỉ USD.

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đến năm 2030. Mục tiêu chung của đề án là thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm nông lâm thủy sản (NLTS), tham gia toàn diện và bền vững vào chuỗi cung ứng NLTS, thực phẩm toàn cầu. Đồng thời nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm NLTS xuất khẩu của Việt Nam nhằm đáp ứng được các quy định của các thị trường nhập khẩu, tiếp tục khẳng định thương hiệu trên thị trường quốc tế.

Xuất khẩu nông lâm thủy sản phấn đấu đạt 62 tỉ USD - Ảnh 1.

Việt Nam đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản đến năm 2030 sẽ đạt khoảng 60-62 tỉ USD.

Đề án đặt ra mục tiêu giá trị xuất khẩu NLTS của Việt Nam sẽ đạt khoảng 60–62 tỉ USD vào năm 2030.

Trong đó, nhóm nông sản chính đạt 25 tỉ USD, lâm sản đạt khoảng 16-17 tỉ USD, thủy sản đạt 15 tỉ USD, sản phẩm chăn nuôi đạt  3-4 tỉ USD, mặt hàng NLTS khác đạt khoảng 2 tỉ USD.

Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu NLTS đạt khoảng 6% - 8%/năm.  Khoảng 40% sản phẩm NLTS của Việt Nam xuất khẩu được gắn thương hiệu quốc gia.

70% sản phẩm truy xuất được nguồn gốc, khoảng 60% giá trị xuất khẩu các sản phẩm NLTS là qua chế biến và chế biến sâu.

Đề án sẽ rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách ưu đãi, thúc đẩy xuất khẩu NLTS để nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, phù hợp với nhu cầu thị trường…

Cạnh đó là hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu NLTS trong việc xác lập, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp tại các thị trường xuất khẩu.

Đề án cũng hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng, triển khai các hoạt động nhằm phát triển thương hiệu sản phẩm, quảng bá hình ảnh, thương hiệu sản phẩm trong nước và quốc tế...


Dung Nhi