Xuất khẩu tiếp tục tăng mạnh, quý III Safoco báo lãi tăng 26%

18/10/2020 08:45 GMT+7
Quý III lợi nhuận sau thuế của SAF đạt 12,2 tỷ đồng; luỹ kế 9 tháng đạt 35,4 tỷ đồng, hoàn thành hơn 80% kế hoạch cả năm.

Công ty cổ phần Lượng thực Thực phẩm Safoco (HOSE: SAF, Safoco) đã công bố Báo cáo tài chính quý III/2020. Theo đó, trong kỳ, nhờ sản lượng xuất khẩu tăng và công ty có lượng nguyên liệu dự trữ ổn định trong sản xuất đã giúp Safoco đạt được lợi nhuận tăng trưởng 26% so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần quý III đạt 279,6 tỷ đồng, tăng 5%; luỹ kế 9 tháng đạt 835,2 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2019.

Lợi nhuận trước thuế quý III đạt 15,3 tỷ đồng, tăng 25,8%; luỹ kế 9 tháng đạt 44,5 tỷ đồng, tăng 13%. Lợi nhuận sau thuế quý III đạt 12,2 tỷ đồng, tăng 26%; luỹ kế 9 tháng đạt 35,4 tỷ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm trước.

Safoco cho biết, lợi nhuận trong kỳ tăng mạnh nhờ sản lượng bán xuất khẩu tăng 47% so với cùng kỳ năm trước; công ty có lượng nguyên liệu dự trữ ổn định trong sản xuất. Đây cũng là 2 yếu tố quan trọng giúp lợi nhuận 9 tháng tăng trưởng gần 13% so với 9 tháng đầu 2019.

Năm 2020, Safoco đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 44 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, 9 tháng Safoco đã hoàn thành hơn 80% kế hoạch năm.

Tại ngày 30/09/2020, tổng tài sản của SAF đạt 246,7 tỷ đồng, tăng 35 tỷ đồng so với đầu năm do tăng tiền mặt bao gồm tiền gửi kỳ hạn tăng 40 tỷ đồng, tiền mặt tồn quỹ và tiền gửi không kỳ hạn tăng hơn 9 tỷ đồng. Tiền mặt và tiền gửi kỳ hạn tại ngày 30/09/2020 đạt 83,6 tỷ đồng.

Thanh Giang