Yên Bái: Huy động gần 700 tỷ đồng để kiên cố đường giao thông nông thôn

15/12/2020 10:56 GMT+7
Bằng cách lồng ghép các nguồn vốn thực hiện theo cơ chế hỗ trợ của Đề án phát triển giao thông nông thôn, trong 5 năm toàn tỉnh Yên Bái đã huy động được gần 700 tỷ đồng để kiên cố hóa đường giao thông nông thôn. Toàn tỉnh Yên Bái đã có 3.500/7.480 km được kiên cố hóa, đạt tỷ lệ 47%.

Trong giai đoạn từ năm 2016 - 2020, bằng các nguồn vốn khác nhau, nhưng áp dụng cơ chế của Đề án phát triển giao thông nông thôn; trên địa bàn toàn tỉnh Yên Bái ước thực hiện kiên cố hóa được trên 989 km mặt đường bê tông xi măng, đạt trên 227% so với mục tiêu Đề án là 435 km; mở mới, mở rộng 130 km đường đất và xây dựng được gần 1.300 công trình thoát nước các loại theo Đề án và cơ chế của Đề án. Với tổng số vốn huy động xây dựng các công trình giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh là gần 700 tỷ đồng, bao gồm: vốn ngân sách tỉnh là trên 307 tỷ đồng, vốn ngân sách huyện là trên 143tỷ đồng; vốn nhân dân đóng góp là trên 247 tỷ đồng.

Yên Bái: Huy động gần 700 tỷ đồng để kiến cố đường giao thông nông thôn - Ảnh 1.

Người dân Yên Bái tích cực góp công đổ đường giao thông nông thôn góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Việc triển khai thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2020 đã góp phần dần hoàn thiện, nâng cao tỷ lệ kiên cố hóa hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giúp người dân đi lại được thuận lợi, an toàn, tiết kiệm thời gian, kinh phí, từng bước đáp ứng được nhu cầu về lưu thông của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của địa phương. Tính đến hết năm 2020, tổng chiều dài hệ thống đường giao thông nông thôn trên toàn tỉnh là 7.480 km gồm: đường huyện 1.428 km; đường xã 2.160 km; đường thôn, bản, ngõ xóm 3.892 km; trong đó, đã nhựa hóa và bê tông hóa được 3.510,63 km, đạt tỷ lệ 47%.

Yên Bái: Huy động gần 700 tỷ đồng để kiến cố đường giao thông nông thôn - Ảnh 2.

Trong giai đoạn từ năm 2016 - 2020, toàn tỉnh Yên Bái ước thực hiện kiên cố hóa được trên 989 km mặt đường bê tông xi măng, đạt trên 227% so với mục tiêu Đề án. Ảnh: Sầm Chiến Công.

Bên cạnh nguồn lực của Nhà nước, các địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã huy động được một nguồn lực rất lớn từ nhân dân thông qua việc đóng góp ngày công lao động, vật liệu và tiền... Nhiều doanh nghiệp trong tỉnh cũng đã đóng góp bằng tiền, ca máy; nhiều gia đình tự nguyện tham gia ủng hộ tiền và tự nguyện hiến đất. Sự đóng góp thiết thực đó, đã và đang cùng với tỉnh đẩy mạnh phát triển hệ thống giao thông nông thôn, làm thay đổi bộ mặt của nông thôn tỉnh Yên Bái, nâng cao đời sống của nhân dân, góp phần tích cực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

Yên Bái: Huy động gần 700 tỷ đồng để kiến cố đường giao thông nông thôn - Ảnh 3.

Nhiều đơn vị doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái cùng chuang tay hỗ trợ máy móc, hiến đất mở đường giao thông nông thôn.

Việc đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông tại các địa phương, đóng góp tích cực và đẩy nhanh việc hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn Nông thôn mới tại các xã, huyện của tỉnh Yên Bái.

Hoàng Hữu