3 điều đặc biệt về lương, phụ cấp của công an, quân đội từ 01/7/2022

22/06/2021 15:33 GMT+7
Tương tự như cán bộ, công chức, viên chức, dự kiến từ ngày 01/7/2022, chính sách tiền lương của công an, quân đội cũng có nhiều thay đổi. Dưới đây là thông tin chi tiết về những thay đổi đó.

Bỏ cách tính lương theo lương cơ sở nhân hệ số

Theo chủ trương cải cách chính sách tiền lương được Bộ Chính trị ban hành tại Nghị quyết 27/NQ-TW, lương của quân đội, công an sẽ không được tính theo cách thức như hiện nay là: Mức lương cơ sở nhân với hệ số.

Theo đó, sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

Cơ cấu tiền lương mới gồm: Lương cơ bản (chiếm 70% tổng quỹ lương) + các khoản phụ cấp (chiếm 30 tổng quỹ lương) + tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Xây dựng 3 bảng lương mới

Với lực lượng vũ trang (công an, quân đội, cơ yếu…), sẽ xây dựng 03 bảng lương gồm:

- 01 bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm);

- 01 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an

- 01 bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an.

Hiện nay, các bảng lương của lực lượng vũ trang gồm rất nhiều bảng lương như: Bảng lương Quân nhân chuyên nghiệp và Chuyên môn kỹ thuật; Bảng lương theo cấp bậc quân hàm; Bảng lương công nhân công an; Bảng lương công nhân quốc phòng; Bảng lương của người làm cơ yếu…

3 điều đặc biệt về lương, phụ cấp của công an, quân đội từ 01/7/2022 - Ảnh 1.

Vẫn được hưởng phụ cấp thâm niên

Khi áp dụng chính sách tiền lương mới, phụ cấp thâm niên là một trong rất nhiều loại phụ cấp bị bỏ. Theo đó, nhiều đối tượng sẽ không còn được hưởng loại phụ cấp quan trọng này nữa, trong đó có giáo viên (Xem thêm: Bỏ phụ cấp thâm niên, thu nhập của giáo viên sẽ ra sao?)

Tuy nhiên, riêng với lực lượng vũ trang, cụ thể là quân đội, công an, cơ yếu, phụ cấp thâm niên vẫn được duy trì . Cụ thể, Nghị quyết 27 nêu rõ: “Bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề, trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức”.

Hiện nay, phụ cấp thâm niên của công an, quân đội được áp dụng khi có thời gian phục vụ trong ngành đủ 05 năm trở lên; Mức hưởng bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ 06 trở đi mỗi năm (12 tháng) được tính thêm 1% (theo Nghị định 49/2019/NĐ-CP; Thông tư 224/2017/TT-BQP).

Trên đây là 3 điều đặc biệt về tiền lương, phụ cấp của quân đội, công an từ ngày 01/7/2022. Thông tin chi tiết về cải cách chính sách tiền lương cũng như bảng lương cụ thể của đối tượng này còn phải đợi văn bản chính thức của cơ quan có thẩm quyền.

Theo dự kiến, việc cải cách chính sách tiền lương sẽ được thực hiện vào năm 2021. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban Chấp hành đã tán thành với kiến nghị của Ban cán sự Đảng Chính phủ về thời điểm chính thức thực hiện chế độ tiền lương mới. Theo đó, thời điểm này sẽ được lùi đến 01/7/2022.


Lan Vũ (Luatvietnam)