Angimex (AGM) thay lãnh đạo cấp cao sau loạt những khó khăn bủa vây

28/09/2023 14:32 GMT+7
CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex, AGM) vừa ra thông báo về việc thông qua thay đổi lãnh đạo cấp cao.

Cụ thể, từ 26/9, ông Huỳnh Minh Phương không còn là chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ đối. Lý do Công ty phân công lại công việc mới để phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty. 

Theo đó, AGM bầu ông Phạm Trí Tín vào vị trí Chuyên viên Ban Kiểm toán Nội bộ từ ngày 26/9. Ông Phạm Trí Tín trước đó là nhân viên Kế toán tại công ty con là Công ty TNHH MTV Chế biến Lương thực Angimex.

Bên cạnh đó, Angimex cũng thực hiện miễn nhiệm chức vụ người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký đối với bà Phạm Nguyễn Thanh Xuân từ ngày 26/9. Ngược lại, bầu bà Đào Minh Thảo vào vị trí thay thế.

Được biết ngày 5/10, Angimex sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường, Đại hội dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian từ 3/11 đến 8/11/2023.

Trong đó, Công ty dự kiến trình cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; thông qua phương án sử dụng quỹ đầu tư phát triển để khắc phục tình trạng âm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022; thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chiến lược.

Trước đó, HoSe thông báo giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu AGM theo Quyết định số 531/QĐ-SGDHCM ngày 29/08/2023 của Tổng Giám đốc SGDCK TP.HCM do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/06/2023 là - 125,4 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2023, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Bên cạnh đó, cổ phiếu AGM đồng thời đang trong diện đình chỉ giao dịch theo Quyết định số 543/QĐ-SGDHCM ngày 11/09/2023 của Tổng Giám đốc SGDCK TP.HCM do Tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi đã đưa vào hạn chế giao dịch.

Trong 6 tháng đầu năm, Angimex ghi nhận khoản lỗ 57,7 tỷ đồng, tăng mạnh so với khoản lỗ cùng kỳ chỉ 6,2 tỷ đồng. Khoản lỗ trên đã thổi bay hoàn toàn lợi nhuận luỹ kế của Angimex khiến đơn vị phải ghi nhận lỗ luỹ kế 125,4 tỷ đồng.

Tại cuối quý II/2023, tổng nợ vay của Angimex đã lên tới 1.150,9 tỷ đồng, cao gấp 3,6 lần so với vốn chủ sở hữu. Trong đó nợ vay ngắn hạn là 541,6 tỷ đồng, nợ vay dài hạn chiếm 609,3 tỷ đồng.


A.Vũ
Cùng chuyên mục