Bất động sản CRV báo lãi tăng nhẹ lên 79 tỷ đồng; HoSE nhận hồ sơ niêm yết hơn 672 triệu cổ phiếu CRV

22/07/2022 16:45 GMT+7
Kết thúc quý I/2022, Bất động sản CRV báo lãi hơn 79 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ 2021

Công ty CP Tập đoàn Bất động sản CRV vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2022 (kỳ tài chính từ 1/4 đến 30/6/2022) với doanh thu đạt hơn 33 tỷ đồng, giảm 19,8% so với cùng kỳ. Giá vốn kỳ này giảm 12,6% xuống 16,5 tỷ đồng, lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ đạt giảm 26% xuống 16,5 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính tăng từ 82,3 tỷ đồng lên 89 tỷ đồng (tăng khoảng 8%). Chi phí bán hàng đạt 1,7 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 5 tỷ đồng, lần lượt giảm 16,5% và 16,6% so với cùng kỳ.

Kết thúc quý I/2022, Bất động sản CRV báo lãi hơn 79 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ 2021.

Bất động sản CRV báo lãi tăng nhẹ lên 79 tỷ đồng; HoSE nhận hồ sơ niêm yết hơn 672 triệu cổ phiếu CRV - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tài chính của CRV

Tổng tài sản của CRV tính đến 30/6 đạt 8.825,7 tỷ đồng, tăng 4,4% so với đầu kỳ. Tài sản ngắn hạn chiếm 92,5% với 8.165 tỷ đồng, trong đó, đầu tư nắm giữ đến ngày đạt 5.544 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng 14% lêm 1.036 tỷ đồng. Nợ phải trả tăng 17% lên 1.114 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là 1.074 tỷ đồng.

Tại đại hội tổ chức mới đây, Bất động sản CRV đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.000 tỷ đồng, tăng 144% so với thực hiện năm 2021, lợi nhuận sau thuế đặt mục tiêu đạt 750 tỷ, tăng 73% so với thực hiện năm 2021. Cổ tức dự kiến chia 10,5%, giảm 2% so với năm 2021.

Bên cạnh đó, CRV cũng định hướng kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2023-2024. Cụ thể, năm 2023 doanh thu dự kiến đạt 2.200 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 1.000 tỷ, năm 2024, doanh thu đạt 2.500 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 1.200 tỷ đồng.

CRV cho biết, tùy mức hoàn thành kết quả kinh doanh, Ban Tổng Giám đốc sẽ đề xuất để Hội đồng Quản trị có tờ trình báo cáo xin ý kiến cổ đông về chi trả cổ tức theo phương án hợp ký, nhưng công ty phấn đấu thực hiện duy trì chính sách tỷ lệ lợi nhuận dùng chi trả cổ tức sau thuế hàng năm luôn tối thiểu 50%, phần chưa chi trả sẽ dũng để tích lũy tiềm lực tài chính và tái đầu tư.

Bên cạnh đó CRV nhận chuyển nhượng 106,5 tỷ đồng - cổ phần từ Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH - là công ty mẹ) sở hữu tại Công ty CP Xây dựng Đại Thịnh Vượng, tỷ lệ 99,99%.

CRV cũng nhận chuyển nhượng 182 tỷ đồng (tỷ lệ 99,99%) cổ phần của Công ty CP Phát triển Nhà Đại Lộc từ Tài chính Hoàng Huy.

Như vậy, hiện CRV trở thành công ty mẹ sở hữu 99,99% Công ty CP Phát triển Nhà Đại Lộc và Công ty CP Xây dựng Đại Thịnh Vượng.

Tập đoàn Bất động sản CRV là một công ty thành viên của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (HoSE: TCH), thành lập từ năm 2006, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực phát triển bất động sản. Hiện vốn điều lệ của CRV là 6.724 tỷ đồng.

Được biết, Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) thông báo đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết hơn 672,4 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn bất động sản CRV. Ngày nhận hồ sơ niêm yết 8/6.

CRV đã thực hiện thành công nhiều dự án như tổ hợp thương mại và căn hộ cao cấp Golden Land Building, tháp văn phòng hiện đại kết hợp TTTM cao cấp Gold Tower, tổ hợp shophouse và căn hộ cao cấp Hoang Huy Grand Tower, tổ hợp thương mại, dịch vụ, căn hộ cao cấp Hoang Huy Commerce,...

 Công ty cho biết cuối năm 2021 và đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại bình thường, việc mua bán tăng mạnh, tỷ lệ lấp đầy về cho thuê bất động sản của công ty trở lại tương đương so với thời điểm chưa bùng dịch bệnh. Công ty cũng tiết kiệm các chi phí giúp cải thiện lợi nhuận. Mặt khác, việc hợp nhất công ty con là Công ty cổ phần xây dựng Đại Thịnh Vượng - chủ đầu tư dự án Hoàng Huy Sở Dầu cũng đóng góp vào kết quả chung.

O.Lý