Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH) báo lãi 145 tỷ đồng, quy mô tài sản tăng mạnh

01/02/2024 11:55 GMT+7
Lũy kế năm 2023, lợi nhuận trước thuế của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đạt 159,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 144,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 10% và 3% so với thực hiện năm 2022.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023, CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (HoSE: TNH) ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 116,2 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng nhẹ lên 66 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này tăng lên 799,4 triệu đồng trong khi cùng kỳ năm trước ở mức 7,7 triệu đồng. Chi phí tài chính giảm 61% còn 3,1 tỷ đồng và toàn bộ là chi phí lãi vay. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 9% lên 8,2 tỷ đồng.

Kết quả, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên báo lãi trước thuế 38,8 tỷ đồng, lãi sau thuế 34,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 11% và 19% so với cùng kỳ năm trước.

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH) báo lãi 145 tỷ đồng, quy mô tài sản tăng mạnh- Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh năm 2023 của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên.

Tính chung cả năm, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 531,9 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2022. Doanh thu hoạt động tài chính đạt 1,9 tỷ đồng, tăng so với năm 2022 chỉ đạt gần 24 triệu đồng.

Lũy kế năm 2023, lợi nhuận trước thuế của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đạt 159,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 144,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 10% và 3% so với thực hiện năm 2022.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên thông qua mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 150 tỷ đồng, tăng 6,3% so với thực hiện năm 2022. Như vậy, với kết quả trên, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đã thực hiện được 97% kế hoạch năm.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên ở mức 2.135,8 tỷ đồng, tăng 53% so với số đầu năm. Đáng chú ý, tài sản ngắn hạn tăng mạnh. Cụ thể, tài sản ngắn hạn hiện chiếm 29% cơ cấu tài sản, tương ứng 620,1 tỷ đồng, tăng 232% so với đầu năm.

Trong đó, trữ tiền tăng gấp hơn 3 lần lên 601,8 tỷ đồng. Hàng tồn kho đi ngang, ở mức 14,6 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn khác tăng gấp hơn 7 lần từ gần 500 triệu đồng lên 3,6 tỷ đồng

Ngoài ra, các khoản trả trước cho người bán ngắn hạn biến động tăng gần 300 tỷ đồng lên 387,2 tỷ đồng chủ yếu đến từ việc phát sinh thêm 3 khoản trả trước cho: Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Đức Dũng (268,7 tỷ đồng), CTCP Công nghệ Sức khỏe Taurus (101,5 tỷ đồng), CTCP Dược phẩm và thiết bị y tế Á Châu (6,7 tỷ đồng).

Trong năm 2023, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đã thoái toàn bộ 96 tỷ đồng vốn tại CTCP Bệnh viện TNH Lạng Sơn và đầu tư 10 tỷ đồng vào CTCP Bệnh viện TNH Hà Nội. Hiện, Bệnh viện TNH Hà Nội mới được thành lập và đang trong quá trình xây dựng cơ bản.

Tổng nợ phải trả của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên tại thời điểm hết năm 2923 là 406,6 tỷ đồng, giảm 14% so với số đầu năm. Dư nợ tài chính ở mức 380 tỷ đồng, cũng ghi nhận giảm 14%.

Phiên sáng 1/2, cổ phiếu TNH giảm nhẹ xuống 19.200 đồng/cổ phiếu.

Khánh Ly
Cùng chuyên mục