City Auto (CTF) báo lãi hơn 54 tỷ đồng, thực hiện 32% kế hoạch năm

31/01/2024 10:45 GMT+7
Lũy kế năm 2023, lợi nhuận trước thuế của City Auto là 54,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thu về 46,2 tỷ đồng, giảm lần lượt 63% và 61% so với thực hiện năm trước.

Trong báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 mới công bố, CTCP City Auto (HoSE: CTF) ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 2.305,8 tỷ đồng, giá vốn hàng bán ở mức 2.051,5 tỷ đồng, đều đi ngang so với năm trước.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này tăng 222% lên hơn 50,2 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng gấp gần 2 lần lên 46,6 tỷ đồng, trong đó, 46,5 tỷ đồng là chi phí lãi vay. Chi phí án hàng tăng 17% lên 112,5 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 30% còn 32,7 tỷ đồng.

Kết quả, City Auto báo lãi trước thuế 8,3 tỷ đồng, lãi sau thuế 6,9 tỷ đồng, lần lượt giảm 84% và 82% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung năm 2023, City Auto ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 7.385,2 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính đạt 184,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 16% và 335% so với năm trước.

City Auto (CTF) báo lãi hơn 54 tỷ đồng, thực hiện 32% kế hoạch năm- Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh năm 2023 của City Auto.

Lũy kế năm 2023, lợi nhuận trước thuế của City Auto là 54,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thu về 46,2 tỷ đồng, giảm lần lượt 63% và 61% so với thực hiện năm trước.

Năm 2023, City Auto đặt mục tiêu doanh thu đạt 8.988,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 170,8 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trên, City Auto thực hiện được 82% kế hoạch doanh thu và 32% kế hoạch lợi nhuận năm.

Về quy mô tài sản, tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của City Auto ở mức 3.741,2 tỷ đồng, tăng 48% so với số đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn ở mức 2.693,6 tỷ đồng, tăng 55% so với đầu năm và chiếm 72% cơ cấu tổng tài sản. Trữ tiền giảm 18% xuống 61,2 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 29% lên 613,9 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của City Auto ghi nhận tăng 66% lên 2.664,4 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính ở mức 2.187,8 tỷ đồng, tăng 67% so với đầu năm và chiếm 58% tổng cơ cấu nguồn vốn.

Phiên sáng 31/1, cổ phiếu CTF giảm nhẹ xuống 30.550 đồng/cổ phiếu.

Khánh Ly
Cùng chuyên mục