Bia Sài Gòn Bình Tây (Sabibeco): Báo lãi trở lại, lợi nhuận lên tới hơn 38 tỷ đồng

26/09/2022 09:48 GMT+7
Kết thúc 6 tháng đầu năm, Bia Sài Gòn Bình Tây (Sabibeco) đã đưa lợi nhuận sau thuế ở mức dương sau 2 năm báo lỗ tổng lên tới gần 200 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây (OTC: Sabibeco) vừa mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2022 với mức lợi nhuận báo lãi trở lại so với cùng kỳ năm ngoái ở mức âm.

Sabibeco đã có lãi trở lại

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, Sabibeco ghi nhận mức doanh thu thuần đạt hơn 1.112 tỷ đồng (tăng 29% so với 6 tháng đầu năm trước). Lợi nhuận gộp đạt 126,7 tỷ đồng (tăng hơn 2 lần so với năm trước).

Sabibeco báo lãi trước thuế đạt gần 47,9 tỷ đồng, tăng 172% so với số lãi âm mà Sabibeco mang lại trong 6 tháng đầu năm ngoái. Đi cùng với nó là lợi nhuận sau thuế đạt 38,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gần 70 tỷ đồng.

Bia Sài Gòn Bình Tây ( - Ảnh 1.

Báo cáo tài chính hợp nhất của Bia Sài Gòn - Miền Tây (WSB)

Bên cạnh đó, ngày 02/06/2022, Sabibeco có công bố Báo cáo tài chính quý I/2022 của Công ty mẹ. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 292 tỷ đồng (tăng 55% so với cùng kỳ năm trước) và Lợi nhuận sau thuế đạt 20,6 tỷ đồng (tương đương tăng 82% so với cùng kỳ).

Bia Sài Gòn Bình Tây (Sabibeco): Báo lãi trở lại, lợi nhuận tăng tới 107 tỷ đồng - Ảnh 2.

Kết quả SXKD từ 2019 đến nay của Sabibeco

Tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2022 diễn ra vừa qua, Sabibeco cho biết, tổng doanh thu của năm 2021 đạt 1.957 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế báo lỗ 58,3 tỷ đồng. Ngoài ra, Sabibeco không đề ra kế hoạch kinh doanh của năm 2022. 

Tính tới ngày 30/06/2022, tổng tài sản của Sabibeco đạt mức gần 3.050 tỷ đồng, giảm 6% so với hồi đầu năm. Trong đó, tài sản dài hạn chiếm phần lớn (hơn 2.065 tỷ đồng) và còn lại là của tài sản ngắn hạn.Phương Thảo