Bộ GTVT muốn "rót" 91.852 tỷ vào cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025

10/11/2021 11:16 GMT+7
Bộ GTVT vừa trình Chính phủ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đầu tư khoảng 729 km chia thành 12 dự án thành phần vận hành độc lập.

Theo đó, Bộ GTVT sẽ huy động vốn với tổng mức đầu tư của 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam vào khoảng 148.492 tỷ đồng, gồm 131.217 tỷ đồng vốn Nhà nước và 17.275 tỷ đồng vốn huy động ngoài ngân sách.

Bộ GTVT cho biết, nhu cầu vốn Nhà nước cần bố trí giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 91.852 tỷ đồng (khoảng 70%), phần còn lại khoảng 38.365 tỷ đồng (khoảng 30%) chuyển tiếp bố trí giai đoạn 2021 - 2026.

Ngoài, phần vốn nhà nước đã được Quốc hội bố trí cho dự án khoảng 47.169 tỷ đồng, giai đoạn 2021 - 2025 cần bổ sung khoảng 44.683 tỷ đồng, kiến nghị cân đối từ chương trình phục hồi kinh tế - xã hội.

Bộ GTVT muốn "rót" 91.852 tỷ xây cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025 - Ảnh 1.

Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành đang bị chậm tiến độ. Ảnh: Dân Việt

Trong 12 dự án thành phần, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất triển khai 8 dự án theo hình thức đầu tư công (Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau).

Bộ GTVT xây dựng lộ trình triển khai 8 dự án này sẽ được chuẩn bị dự án trong năm 2021 - 2022, quá trình giải phóng mặt bằng, tái định cư năm thực hiện từ 2022 - 2023 và khởi công cuối năm 2023, dự kiến cơ bản hoàn thành giữa năm 2026.

Đối với 4 dự án triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP) gồm Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Chí Thạnh - Vân Phong, Vân Phong - Nha Trang.

Thời gian chuẩn bị dự án năm 2021 - 2022; giải phóng mặt bằng, tái định cư năm 2022 - 2023 và khởi công cuối năm 2023, cơ bản hoàn thành giữa năm 2026.

Để đảm bảo tính khả thi với 4 dự án thành phần triển khai bằng hình thức PPP, Bộ GTVT kiến nghị cho phép tỷ lệ vốn Nhà nước tham gia dự án PPP từ 54-65% tổng mức đầu tư của dự án.

Đồng thời, Bộ GTVT kiến nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội giao Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc chuyển đổi hình thức đầu tư trong trường hợp triển khai các dự án thành phần theo phương thức PPP không thành công.

Thế Anh