Bột giặt LIX chốt ngày trả cổ tức bằng tiền mặt 20%

01/06/2023 10:59 GMT+7
Bột giặt LIX (LIX) sẽ chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức đợt cuối năm 2022 vào ngày 16/6/2023.

Công ty cổ phần Bột giặt LIX (HoSE: LIX) vừa ra thông báo về việc sẽ thực hiện chi trả cổ tức đợt cuối năm 2022, bằng tiền với tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng). Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là 16/6, thực hiện thanh toán dự kiến 28/6/2023.

Với 32,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, LIX sẽ phải chi gần 65 tỷ đồng để chi trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên 2023 của LIX đã thông qua mức chia cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 35%. Trước đó Công ty đã ứng cổ tức 15% vào ngày 14/2/2023.

Trong quý I/2023, LIX ghi nhận doanh thu thuần đạt 677,8 tỷ đồng, tăng 12%, lợi nhuận sau thuế đạt 44,3 tỷ đồng, nhích nhẹ so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng tài sản của LIX tính tới 31/3/2023 đạt 1.194 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm, trong đó tiền và các khoản tương đương tiền tăng nhẹ lên 195,3 tỷ đồng; phải thu ngắn hạn khác tăng gần 60% lên 5.482 tỷ đồng; hàng tồn kho giảm 12% xuống 246 tỷ đồng.

Nợ phải trả giảm 9% xuống 350 tỷ đồng, trong đó phần lớn là nợ ngắn hạn với gần 344 tỷ đồng.

Năm 2023, Công ty lên kế hoạch doanh thu thuần đạt 2.957 tỷ đồng, tăng 5%; lợi nhuận trước thuế 225 tỷ đồng, giảm 14% so với thực hiện năm 2022. Cổ tức chia tỷ lệ 30%. Công ty cũng lên kế hoạch sản xuất được 329.000 tấn hàng hoá, tăng 23% so với năm trước.

Để thực hiện được mục tiêu đề ra, doanh nghiệp cho biết sẽ thực hiện rà soát, xây dựng kế hoạch cho các kênh bán hàng ở thị trường nội địa. Với thị trường nước ngoài, doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng tìm kiếm các thị trường mới.

Bên cạnh đó, công ty cũng sẽ tối ưu hoá công tác quản lý, dự báo hàng tồn kho, cải tiến và phát triển thêm các sản phẩm mới để đưa ra thị trường.

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên giao dịch sáng 1/6, cổ phiếu LIX giao dịch quanh mức 44.200 đồng/cp.


O.L