Các tổ chức tín dụng tiếp tục lo ngại rủi ro tổng thể của khách hàng tăng trong quý IV

23/10/2020 06:30 GMT+7
Các tổ chức tín dụng tiếp tục lo ngại rủi ro tổng thể của khách hàng tăng trong quý IV
Hai nhóm khách hàng được TCTD đánh giá có mức độ rủi ro "tăng" cao hơn là nhóm khách hàng SMEs và Công ty cổ phần, TNHH và doanh nghiệp tư nhân.

Ngân hàng Nhà nước về kết quả cuộc điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng (TCTD) quý IV/2020.

Cuộc điều tra được tiến hành từ ngày 25/8/2020 đến ngày 14/9/2020, đối tượng là toàn bộ các TCTD và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, tỷ lệ trả lời đạt 97%.

Kết qu điu tra được phân tích da trên phương pháp cân bng (Balance Method) và các TCTD được gn trng s da trên tương quan v quy mô tng tài sn ca TCTD hoc dư n tín dng hoc huy đng vn tùy theo tính cht câu hi.

Theo đó, các TCTD tiếp tục kỳ vọng giảm giá bình quân sản phẩm và dịch vụ trong quý IV/2020 (20,8% TCTD) và cả năm 2020 (42,6% TCTD). Trong đó, tập trung giảm lãi suất biên (24,5-45,4% TCTD) nhiều hơn so với phí dịch vụ (13,5-36,8% TCTD). Tuy nhiên, tốc độ điều chỉnh giảm giá bình quân sản phẩm và dịch vụ của các TCTD đang chậm lại cho thấy khả năng dư địa để giảm giá sản phẩm dịch vụ đang thu hẹp lại.

Các TCTD kỳ vọng trạng thái thanh khoản tiếp tục được cải thiện trong quý IV/2020 nhưng có thể ảnh hưởng do yếu tố thời vụ. Nhận định năm 2020, 54,6% TCTD đánh giá tình hình thanh khoản của hệ thống ngân hàng tiếp tục cải thiện so với năm 2019.

Tiếp tục xu hướng dự báo của kỳ trước, tại kỳ điều tra này, mặt bằng lãi suất huy động-cho vay được kỳ vọng giảm trong Quý IV/2020 và cả năm 2020. Bình quân kỳ vọng chung toàn hệ thống, mặt bằng lãi suất thị trường được kỳ vọng giảm 0,1 điểm phần trăm trong Quý IV/2020.

Trong quý III/2020, TCTD tiếp tục đánh giá rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng "tăng" và dự kiến tiếp tục tăng trong quý IV/2020 (23,1% TCTD) và cả năm 2020 (53,3% TCTD lo ngại) so với năm 2019 nhưng mức độ tăng chậm lại. Hai nhóm khách hàng được TCTD đánh giá có mức độ rủi ro "tăng" cao hơn là nhóm khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) và khách hàng là Công ty cổ phần, TNHH và doanh nghiệp tư nhân (50-52,9% TCTD đánh giá).

Các tổ chức tín dụng tiếp tục lo ngại rủi ro tổng thể của khách hàng tăng trong quý IV - Ảnh 2.

Mặt bằng lãi suất huy động-cho vay được kỳ vọng giảm trong Quý IV/2020 và cả năm 2020

Huy động vốn toàn hệ thống TCTD được kỳ vọng tăng bình quân 3,4% trong Quý IV/2020 và tăng 8,7% trong năm 2020. Đa số các nhóm TCTD nâng mức dự báo về tăng trưởng huy động vốn năm 2020 so với kỳ điều tra tháng 6/2020, nhưng vẫn thấp hơn so với mức tăng thực tế và kỳ vọng của cùng kỳ năm trước. Huy động vốn kỳ hạn trên 1 năm được dự báo tăng cao hơn kỳ hạn dưới 1 năm.

Dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng được các TCTD kỳ vọng tăng 4,7% trong Quý IV/2020 và tăng 11,4% trong năm 2020. So với kỳ điều tra tháng 6/2020, nhóm ngân hàng thương mại cổ phần nhỏ, nhóm ngân hàng thương mại cổ phần lớn và nhóm NH nước ngoài đều tăng mức kỳ vọng về tăng trưởng tín dụng của đơn vị mình trong năm 2020.

Thanh Giang