Camimex Group giảm mạnh kế hoạch kinh doanh 2019

20/11/2019 18:09 GMT+7
Camimex Group giảm mạnh kế hoạch kinh doanh 2019
Ngày 19/11/2019, HĐQT CTCP Camimex Group (HOSE: CMX) vừa thông qua Nghị quyết về việc trình ĐHĐCĐ để điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019.

Cụ thể , kim ngạch xuất khẩu giảm 64% và sản lượng sản xuất cũng giảm xuống một nửa so với kế hoạch đưa ra trước đó, chỉ còn 40 triệu USD và 4,120 tấn. Doanh thu thuần được điều chỉnh giảm 64% so với kế hoạch cũ xuống còn 940 tỷ đồng. Lợi nhuận trước và sau thuế cũng điều chỉnh giảm hơn một nửa xuống lần lượt 100 tỷ đồng và 90 tỷ đồng.

Camimex Group giảm mạnh kế hoạch kinh doanh 2019 - Ảnh 1.

Kế hoạch điều chỉnh CMX

Cổ phiếu CMX vừa được Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) đưa ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 30/08/2019 vừa qua vì có lãi sau thuế 6 tháng đầu năm 2019.

Về kết quả kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2019, doanh nghiệp thủy sản này có tổng doanh thu gần 769 tỷ đồng, giảm hơn 4% so cùng kỳ. Với giá vốn thu hẹp 9%, Công ty thu được hơn 167 tỷ đồng lãi gộp, tăng hơn 12% so cùng kỳ. CMX ghi nhận kết quả lãi ròng gần 76 tỷ đồng, tăng 29% so với 9 tháng đầu năm 2018.

Như vậy, nếu tính theo kế hoạch đã điều chỉnh giảm, CMX đã thực hiện được 82% kế hoạch tổng doanh thu thuần và 84% kế hoạch lãi sau thuế.

Camimex Group giảm mạnh kế hoạch kinh doanh 2019 - Ảnh 2.

Diễn biến giá CMX 1 năm qua

Hiện tại, giá cổ phiếu CMX đang giao dịch quanh mức 15,450 đồng (tính tới 13h ngày 20/11), giảm 9.12% trong 1 năm trở lại đây với khối lượng giao dịch là 70,252 cp/ngày. Mức giá đóng cửa cao nhất là 33,900 đồng (27/08/2019).

Hoạt động kinh doanh CMX 9 tháng đầu năm

Công ty cổ phần Camimex Group (mã chứng khoán: CMX) đã công bố BCTC hợp nhất quý 3/2019 với cả doanh thu và lợi nhuận đều giảm mạnh so với cùng kỳ.

Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ đạt 251,6 tỷ đồng giảm 25,5% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán cũng giảm 26%, sau giảm trừ lợi nhuận gộp đạt gần 59 tỷ đồng giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các khoản chi phí phát sinh trong kỳ đều tăng tương đối nên sau khi trừ các khoản chi phí và thuế, Camimex thu về lợi nhuận sau thuế 18,6 tỷ đồng, giảm 55% so với quý 3/2018.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Camimex ghi nhận doanh thu thuần gần 763 tỷ đồng, giảm 5% so cùng kỳ, giá vốn hàng bán cũng giảm 9%, Camimex thu về hơn 167 tỷ đồng lãi gộp, tăng hơn 12% so cùng kỳ.

Các khoản chi phí phát sinh đều tăng tương đối so với cùng kỳ, kết quả lãi ròng thu về gần 76 tỷ đồng, tăng 29% so với 9 tháng đầu năm ngoái.

Được biết kế hoạch kinh doanh năm 2019 của công ty là doanh thu 2.637 tỷ đồng và 198,7 tỷ đồng LNST. Theo đó kết thúc 9 tháng năm 2019 CMX mới hoàn thành được 29% mục tiêu về doanh thu và 38% mục tiêu về LNST.

Tính đến hết quý 3/2019, Camimex ghi nhận tổng tài sản gần 1.261 tỷ đồng, tăng gần 44% so với hồi đầu năm, trong đó tài sản ngắn hạn đạt gần 863 tỷ đồng, tăng 43% và tài sản dài hạn hơn 398 tỷ, tăng 45%.

Các khoản phải thu ngắn hạn 320 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với hồi đầu năm 2019, trong đó phải thu ngắn hạn của khách hàng chiếm hơn 63%. Hàng tồn kho cũng tăng 19% so với đầu kỳ, ghi nhận hơn 500 tỷ đồng. Nợ phải trả chiếm tới 76% tổng tài sản, ghi nhận hơn 957 tỷ đồng, trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn ghi nhận gần 582 tỷ đồng (tăng 48%), vay và nợ thuê tài chính dài hạn ghi nhận 43 tỷ đồng (tăng gấp 5,5 lần đầu kỳ).

Hồng Nhung