Cảng Đà Nẵng (CDN) sẽ rót 550 tỷ đồng vào dự án logistics

18/03/2024 12:56 GMT+7
HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng (CDN) vừa thông qua kế hoạch chọn nhà thầu cho dự án Trung tâm dịch vụ logistics tại huyện Hòa Vang. Dự án có tổng vốn đầu tư vượt qua con số 550 tỷ đồng, bao gồm cả vốn tự có và vốn vay.

Theo kế hoạch được thông qua, dự án sẽ được triển khai qua 10 gói thầu, bắt đầu từ quý I/2024. Trong số đó, gói thầu có giá trị cao nhất, gói XL01 - Thi công xây dựng, trị giá hơn 456 tỷ đồng, dự kiến sẽ mở thầu rộng rãi trong nước vào quý II/2024, theo phương thức một giai đoạn với 1 túi hồ sơ. Thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng là 15 tháng.

Cảng Đà Nẵng đã giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc của công ty để tiến hành triển khai thực hiện dự án theo quyết định đã được phê duyệt. Tổng Giám đốc sẽ chịu trách nhiệm về nội dung đề xuất, và báo cáo kết quả đến Hội đồng quản trị hàng quý hoặc khi có vướng mắc xảy ra trong quá trình thực hiện.

Mục tiêu của dự án là xây dựng Trung tâm dịch vụ logistics đầu tiên tại Đà Nẵng và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, nhằm đóng góp vào quá trình phát triển ngành dịch vụ logistics tại thành phố. Trung tâm này sẽ cung cấp các dịch vụ tổng hợp và chất lượng cao trong công việc giao nhận và lưu kho hàng hóa, giám sát hàng gửi và dịch vụ hải quan.

Cảng Đà Nẵng (CDN) sẽ rót 550 tỷ đồng vào dự án logistics- Ảnh 1.

HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng (CDN) vừa thông qua kế hoạch chọn nhà thầu cho dự án Trung tâm dịch vụ logistics tại huyện Hòa Vang.

Năm 2023, Cảng Đà Nẵng ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.235,6 tỷ đồng, doanh thu tài chính đạt 51,4 tỷ đồng, lần lượt tăng 3% và 28% so với năm 2022.

Lũy kế năm 2023, Cảng Đà Nẵng báo lãi trước thuế 345,1 tỷ đồng, lãi sau thuế 275,2 tỷ đồng, tăng nhẹ lần lượt 2% và 1% so với thực hiện năm 2022.

Theo kế hoạch thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Cảng Đà Nẵng lên kế hoạch tổng doanh thu đạt 1.250 tỷ đồng và lãi trước thuế đạt 340 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả kinh doanh trên, Cảng Đà Nẵng đã hoàn thành 99% kế hoạch doanh thu và vượt 1% kế hoạch lãi trước thuế đặt ra

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Cảng Đà Nẵng ở mức 2.202,4 tỷ đồng, tăng nhẹ 7% so với đầu năm. Trữ tiền ghi nhận 730,9 tỷ đồng, tăng 13% so với thời điểm đầu năm. Hàng tồn kho giảm nhẹ 11% còn 21,1 tỷ đồng.

Hết năm 2023, tổng nợ phải trả của Cảng Đà Nẵng ở mức 512 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Trong đó, tổng vay và nợ thuê tài chính ghi nhận 327,9 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm.

Bên cạnh đó, Cảng Đà Nẵng có 142,6 tỷ đồng là khoản chi phí xây dựng dở dang, tăng 83% so với đầu năm, bao gồm của các dự án: Dự án Xây dựng khu bãi sau cầu cảng số 4, 5 (116,4 tỷ đồng); Dự án trung tâm logistic tại Hòa Vang (23,7 tỷ đồng), các công trình khác (2,5 tỷ đồng).

O.L
Cùng chuyên mục