Cao su Phước Hòa đặt mục tiêu lãi giảm 48%, chia cổ tức 20%

13/03/2024 07:19 GMT+7
Ngày 12/3, CTCP Cao su Phước Hòa (HoSE: PHR) đã thông báo kết quả Nghị quyết HĐQT phiên họp lần 1/2024, đề cập đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và chiến lược cho năm 2024.

Theo Nghị quyết, PHR đã đặt ra những mục tiêu cụ thể cho năm 2024 như sau:

Sản lượng cao su khai thác: Mục tiêu đạt 12.400 tấn, tăng 3,7% so với năm 2023; Năng suất 1,41 tấn/ha.

Sản lượng cao su chế biến: Đạt 22.400 tấn mủ quy khô, tăng 21% so với năm trước; Sản lượng cao su tiêu thụ đạt 33.100 tấn mủ quy khô, tăng 7,7%; Giá bán bình quân đạt 36,41 triệu đồng/tấn, tăng 6,5%.

Chỉ tiêu kinh doanh năm 2024: Tổng doanh thu công ty mẹ: 1.455,05 tỷ đồng, giảm 10% so với năm 2023; Lợi nhuận trước thuế: 277,1 tỷ đồng, giảm 48%; Lợi nhuận sau thuế: 245 tỷ đồng, giảm 46%.

Trong quý I, sản lượng khai thác 1.364 tấn mủ quy khô, đạt 11% kế hoạch năm; Thu mua 1.200 tấn cao su, hoàn thành 12% kế hoạch năm; Chế biến 2.564 tấn cao su, hoàn thành 11,44% kế hoạch năm; Tiêu thụ 4.423 tấn cao su, đạt 13.36% kế hoạch năm. Giá bán bình quân: 37 triệu đồng/tấn.

Tổng doanh thu công ty mẹ quý I/2024 đạt 164,7 tỷ đồng, hoàn thành 11,32% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu từ cao su đạt 163,6 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 12,03 tỷ đồng, hoàn thành 4,34% kế hoạch năm. PHR cũng nộp ngân sách Nhà nước 10,4 tỷ đồng, hoàn thành 6,8%.

Năm 2024, doanh nghiệp dự kiến nộp ngân sách Nhà nước là 140,5 tỷ đồng; tổng nhu cầu vốn đầu tư là 361,9 tỷ đồng. Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền/mệnh giá tối thiểu năm 2024 là 20%.

Đáng chú ý năm ngoái là PHR đã chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 59,5%, thanh toán vào tháng 2/2023 và tháng 5/2023 (20% mỗi lần). Đến tháng 9/2023, thanh toán cổ tức còn lại của năm 2022 với tỷ lệ 19,5%.

O.L
Cùng chuyên mục