Cao su Thống Nhất (TNC) chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%

25/06/2022 11:14 GMT+7
Ngày 8/7 là thời gian đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 20% của Công ty CP Cao su Thống Nhất (HoSE: TNC).

Theo đó, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.000 đồng. Như vậy, Cao su Thống Nhất sẽ chi ra 8,5 tỷ đồng để thực hiện chia cổ tức. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/7 và dự kiến thanh toán vào 25/7.

Sau phân phối, lợi nhuận năm 2021 chuyển sang năm 2022 của TNC còn 4 tỷ đồng.

Năm 2022, Công ty dự kiến trả cổ tức tiền mặt không thấp hơn 17%. Tổng doanh thu và thu nhập khác ở mức 133 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 41.5 tỷ đồng, lần lượt tăng 21% và 6% so với kết quả năm 2021. Kế hoạch này được đặt ra với điều kiện giá bán bình quân của sản phẩm mủ cao su và chuối đạt kế hoạch.

Xét về tình hình kinh doanh, trong quý I/2022 ghi nhận doanh du đạt 14,7 tỷ đồng, xấp xỉ với năm ngoái. Giá vốn bán hàng giảm 4% về 11,2 tỷ đồng nên lợi nhuận tăng 10,7% lên 3,5 tỷ đồng.

Doanh thu từ hoạt động tài chính giảm 62% về 2,2 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 101% kên 456,8 triệu đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ lên hơn 1,4 tỷ đồng.

Kết thúc quý I/2022, Cao su Thống Nhất báo lãi 3,2 tỷ đồng giảm 54% so với cùng kỳ năm 2021.

Tính đến cuối tháng 3, tổng tài sản của TNC đạt 372,7 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với đầu năm. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 24% về 125 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng 12% lên 44,3 tỷ đồng, nợ phải trả giảm 34% xuống 30,9 tỷ đồng.

Trên thị trường tài chính, đóng cửa phiên 25/6, cổ phiếu TNC giao dịch ở mức 43.050 đồng/cổ phiếu.

An Vũ