Cao su Việt Nam (GVR) dự trình kế hoạch lãi đi lùi 11%, chia cổ tức 3%

27/05/2023 20:43 GMT+7
Tập đoàn Cao su Việt Nam (HoSE: GVR) dự trình kế hoạch doanh thu và lợi nhuận lần lượt giảm 3% và 11% so với kết quả thực hiện năm trước.

Tập đoàn Cao su Việt Nam (HoSE: GVR) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 được dự kiến tổ chức vào ngày 16/6 tới đây.

Cao su Việt Nam dự trình kế hoạch kinh doanh năm 2023 gồm các chỉ tiêu chính như: doanh thu dự kiến đạt 27.527 tỷ đồng, giảm 3% so với kết quả thực hiện được năm 2022. Lợi nhuận trước và sau thuế dự kiến đạt 4.855 tỷ và 4.264 tỷ đồng, lần lượt giảm 15% và 11%.

Trong quý I/2023, GVR ghi nhận doanh thu đạt 4.135 tỷ đồng, giảm 15,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế giảm từ 1.315 tỷ xuống còn 755 tỷ đồng. Công ty cho biết, lợi nhuận quý này giảm là do tình hình chung của thị trường đang biến động theo chiều hướng khó khăn làm giá bán các mặt hàng chủ yếu giảm trong khi đó, giá nhập vào thì lại tăng cao khiến lợi nhuận gộp giảm mạnh đáng kể.

Như vậy, so với kế hoạch mà GVR dự trình lên ĐHĐCĐ năm nay, Công ty mới thực hiện được 15% về doanh thu và 17,7% về lợi nhuận.

Cao su Việt Nam (GVR) lên kế hoạch  - Ảnh 1.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2023

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, GVR dự kiến sẽ chia cổ tức năm với tỷ lệ 3,5%, tổng giá trị dự kiến thực hiện khoảng 1.400 tỷ đồng.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, GVR cho biết: nếu công ty thực hiện trích tối đa 30% quỹ đầu tư phát triển - tương ứng với số tiền 418,5 tỷ đồng, trích quỹ khen thưởng - phúc lợi khoảng 16 tỷ đồng, lợi nhuận còn lại để chia cổ tức chỉ còn 960,5 tỷ đồng (khoảng 2,4%/vốn điều lệ).

Chính vì vậy, Công ty đề xuất thực hiện theo hướng ưu tiên nâng mức chia cổ tức cho các cổ đông là 3%/vốn điều lệ, tương đương 1.200 tỷ đồng. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 16 tỷ đồng, và phần còn lại 179 tỷ đồng trích quỹ đầu tư phát triển.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/5, giá cổ phiếu GVR tăng 2,69% so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 17.200 đồng/ cổ phiếu.Phương Thảo