Cáp treo Núi Bà Tây Ninh đặt kỳ vọng lên các chỉ tiêu doanh thu khu du lịch có dấu hiệu phục hồi

23/06/2023 12:03 GMT+7
CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển khách bằng phương tiện cáp treo và xe trượt ống.

CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (TCT) đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2023 vào 21/6/2023. Theo Nghị quyết được thông qua, năm 2023 TCT lên kế hoạch tổng doanh thu đạt 74,7 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 54 tỷ đồng, lần lượt thực hiện bằng 86,2% và 109,9% so với năm 2022.

Công ty cho biết, do cơ sở vật chất, nhà xưởng đã xuống cấp, cũ kỹ và máy móc, thiết bị của hệ thống cáp treo và xe trượt ống đã hao mòn nên công việc trọng tâm năm 2023 là nâng cấp nhà xưởng, cảnh quan và nhập máy móc, thiết bị dự phòng nên chi phí ước tính năm 2023 tăng cao.

TCT dự kiến cải tạo sửa chữa nhà Ga của hệ thống Máng trượt công nghệ châu Âu với tổng mức đầu tư gần 19,4 tỷ đồng; nâng cấp hệ thống cáp treo Trung Quốc để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách với mức đầu tư 717,6 tỷ đồng.

Đại hội nhất trí thông qua phương án phân chia cổ tức năm 2022 và năm 2023 bằng tiền, tỷ lệ 5%.

Về chế độ lương, thù lao của lãnh đạo TCT, Đại hội thông qua phương án chi trả lương cho Giám đốc 50 triệu đồng/tháng; Trưởng Ban Kiểm soát 18 triệu đồng/tháng; thù lao cho Chủ tịch HĐQT 6,2 triệu đồng/tháng; Phó Chủ tịch HĐQT có thù lao 5,5 triệu đồng/tháng...

Trong quý I/2023, TCT (mẹ) ghi nhận doanh thu thuần đạt 32,2 tỷ đồng, giảm 13,7% so với cùng kỳ năm trước; giá vốn bán hàng ghi nhận 11,3 tỷ đồng (giảm 6,5%), lợi nhuận gộp đạt 21 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2022.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng 11,4% lên 6,2 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 214% lên hơn 3 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn 6% lên 916,3 triệu đồng.

Kết quả, TCT báo lãi quý I/2023 đạt 18,5 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng tài sản TCT tính tới 31/3/2023 tăng 6,8% lên 366,4 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền tăng 156% lên 4,9 tỷ đồng; đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng 45,4% lên 37 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng nhẹ lên 5,8 tỷ đồng. Nợ phải trả tăng 20% lên 28,7 tỷ đồng, trong đó toàn bộ là nợ ngắn hạn.

CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển khách bằng phương tiện cáp treo và xe trượt ống tại Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh).


O.L
Cùng chuyên mục