'Vào mùa' nhưng Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (TCT) báo lãi Quý I giảm 22% xuống 18,5 tỷ đồng

20/04/2023 09:10 GMT+7
Cáp treo Núi Bà Tây Ninh ghi nhận doanh thu trong 3 tháng đầu năm đạt hơn 32 tỷ đồng, lãi giảm 22% xuống 18,5 tỷ đồng.

Trong báo cáo tài chính riêng quý I/2023, Công ty CP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (HoSE: TCT) ghi nhận doanh thu thuần đạt 32,2 tỷ đồng, giảm 13,7% so với cùng kỳ năm trước; giá vốn bán hàng ghi nhận 11,3 tỷ đồng (giảm 6,5%), lợi nhuận gộp đạt 21 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2022.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng 11,4% lên 6,2 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 214% lên hơn 3 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn 6% lên 916,3 triệu đồng.

Kết quả, TCT báo lãi quý I/2023 đạt 18,5 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng tài sản TCT tính tới 31/3/2023 tăng 6,8% lên 366,4 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền tăng 156% lên 4,9 tỷ đồng; đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng 45,4% lên 37 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng nhẹ lên 5,8 tỷ đồng.

Nợ phải trả tăng 20% lên 28,7 tỷ đồng, trong đó toàn bộ là nợ ngắn hạn.

CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển khách bằng phương tiện cáp treo và xe trượt ống tại Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh).O.L
Cùng chuyên mục