Chi phí tài chính tăng vọt, Lộc Trời (LTG) báo lãi quý II giảm 60% so với cùng kỳ

03/08/2021 16:25 GMT+7
Trong quý II/2021, Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) ghi nhận doanh thu tăng tới 86%, tuy nhiên lợi nhuận lại sụt giảm so với cùng kỳ.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (UpCOM: LTG) vừa công bố BCTC quý II/2021 với doanh thu đạt  2.724 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ năm trước. 

Tuy nhiên giá vốn hàng bán tăng hơn 122% nên lợi nhuận gộp đạt hơn 348 tỷ đồng giảm 12,5% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp đạt 12,8%, trong khi cùng kỳ đạt tới 27,2%.

Doanh thu hoạt động tài chính của LTG chỉ mang về 14 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính lên tới 56 tỷ đồng. Lộc Trời cũng ghi nhận khoản lỗ 145 triệu đồng trong các công ty liên kết, trong khi cùng kỳ lãi hơn 1 tỷ đồng.

Trong khi thu nhập hoạt động kém khả quan thì chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng lại lần lượt tăng 17-20% kiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty chỉ còn 49 tỷ đồng, chưa bằng 1/3 so với cùng kỳ.

Chi phí tài chính tăng vọt, Lộc Trời (LTG) báo lãi quý II giảm 60% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Trong quý II/2021, giá vốn và chi phí vọt tăng, lợi nhuận Lộc Trời giảm 60%. Ảnh Lộc Trời

Do hoạt động khác mang về 14,5 tỷ đồng lợi tiền lãi, lợi nhuận trước thuế quý II/2021 của Lộc Trời đạt 63,7 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ năm ngoái.

Do doanh thu quý I/2021 tăng trưởng mạnh nên tính chung 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu của Lộc Trời  đạt 5.121 tỷ đồng, tăng 132% so với cùng kỳ. Trong đó ghi nhận doanh thu tăng cao từ thuốc bảo vệ thực vật (tăng cao gấp 1,6 lần) và lương thực (tăng gấp 5,4 lần) lần lượt đóng góp 41,6% và 45,2% trong doanh thu của Lộc Trời. Do giá vốn hàng bán cũng tăng cao nên lợi nhuận gộp đạt gần 941 tỷ đồng tăng hơn 63% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu tài chính của Lộc Trời đạt 20 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ lãi tỷ giá. Chi phí tài chính tăng mạnh, nhất là chi phí lãi vay (70 tỷ đồng) và chi phí chiết khấu thanh toán (92 tỷ đồng).

Mặc dù các khoản chi phí trong kỳ tăng cao, song lợi nhuận sau thuế của Lộc Trời vẫn tăng cao gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận hơn 229 tỷ đồng, trong đó LNST công ty mẹ đạt 227 tỷ đồng, EPS 6 tháng đạt 2.395 đồng.

Chi phí tài chính tăng vọt, Lộc Trời (LTG) báo lãi quý II giảm 60% so với cùng kỳ - Ảnh 2.

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021 của Lộc Trời.

Tổng cộng 6 tháng, công ty đạt lợi nhuận gộp 940 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ.  Lợi nhuận trước thuế đạt 294 tỷ đồng, tăng 139% so vơi cùng kỳ. 

Năm 2021, Lộc Trời đặt mục tiêu doanh thu thuần 14.155 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 507 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, công ty mới đạt 36% doanh thu nhưng đã đạt hơn 51% lợi nhuận.

Tính đến 30/06/2021, tổng tài sản của Lộc Trời tăng mạnh 22,8% so với hồi đầu năm lên mức 8.499 tỷ đồng, trong đó khoản tiền mặt tăng gấp đôi lên 776,5 tỷ đồng còn các khoản tương đương tiền lại giảm tới hơn 344 tỷ đồng xuống còn 26,6 tỷ. Hàng tồn kho tính tới cuối kỳ tăng mạnh 68,4% lên hơn 4.210 tỷ đồng, trong đó nguyên vật liệu tăng gấp đôi và thành phẩm tăng cao gấp 3 lần.

Vay ngắn hạn tính tới cuối kỳ cũng tăng cao gấp 1,7 lần lên hơn 3.547 tỷ đồng và khoản vay tài chính dài hạn ghi nhận hơn 59 tỷ đồng trong khi đầu kỳ không phát sinh.

Hồi cuối tháng 5/2021, CTCP Tập đoàn Lộc Trời đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Theo đó, Lộc Trời đặt kế hoạch chia cổ tức tăng 5% mỗi năm, tới năm 2023 là 30%, đều bằng tiền mặt.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2021, Lộc Trời đặt kế hoạch doanh thu thuần 14.155 tỷ đồng, tăng 88,6% so với thực hiện 2020, lãi sau thuế 400 tỷ đồng, tăng 8,5%, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) dự kiến là 4.147 đồng.

 Kế hoạch này bao gồm các ngành kinh doanh truyền thống và hoạt động cung ứng chiến lược với các đối tác xuất khẩu gạo.

Lộc Trời (LTG) đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2021 lên 400 tỷ đồng - Ảnh 1.

LTG cho biết, năm 2021 doanh nghiệp sẽ tập trung xây dựng và liên kết các thành tố khác cùng tham gia và phát triển trong hệ sinh thái nông nghiệp bền vững với sự tham gia của nông dân từ các hợp tác xã; các cơ quan nhà nước, nhà khoa học cung cấp quy trình canh tác, các doanh nghiệp cung ứng đầu vào, bao tiêu đầu ra, các hệ thống hỗ trợ về dịch vụ nông nghiệp, hạ tầng quản trị nguồn lực, hệ thống vận tải, lưu kho, chế biến...

Tại đại hội, HĐQT LTG còn một tờ trình đáng chú ý khác là phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) trong giai đoạn 2020 - 2024. Theo đó, tại thời điểm phát hành, LTG sẽ phát hành tối đa 3%/năm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành với giá phát hành dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối đa 3 năm và được giải toả 40% sau 1 năm, 30% sau 2 năm và 30% còn lại sau 3 năm. Cổ phiếu ESOP chỉ được phát hành khi tăng trưởng lợi nhuận sau thuế hàng năm của LTG lớn hơn hoặc bằng 10%.

Theo Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) năm 2021, doanh thu Lộc Trời đạt 8.352 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 425 tỷ đồng, lần lượt tăng 11,3% và 16% so với thực hiện 2020.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/8 cổ phiếu LTG giảm 3.53% về 38.300 đồng/cổ phiếu.

Lộc Trời hiện có vốn điều lệ gần 806 tỷ đồng, với quy mô 14 công ty con và 2 công ty liên kết. Cơ cấu cổ đông đáng chú ý có sự hiện diện của 2 cổ đông ngoại nắm trên 5% vốn gồm: Marina Viet Pte. Ltd nắm 25,21% vốn và Augusta Viet Pte.Ltd nắm 5,71%; cùng cổ đông lớn khác là UBND tỉnh An Giang với tỷ lệ sở hữu 24,15%.


Mai Lan