Chứng khoán FPT (FTS) dự trình lợi nhuận năm 2023 giảm 34%, chia cổ tức tiền mặt 5%

09/03/2023 08:15 GMT+7
Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ, Công ty CP Chứng khoán FPT (FTPS, HOSE: FTS) sẽ trình cổ đông phương án trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt, tỷ lệ 5% (tương đương 500 đồng/cổ phiếu).

Công ty CP Chứng khoán FPT (HoSE: FTS) vừa công bố tài liệu ĐHCĐ thường niên dự kiến tổ chức vào ngày 28/3 tới đây.

Theo đó, lãnh đạo FTS dự báo thị trường chứng khoán năm 2023 kém hấp dẫn với thanh khoản giảm sút so với năm 2022 trong bối cảnh nền kinh tế không mấy sáng sủa, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, thách thức. Thị trường dự báo không có thêm sản phẩm mới và chỉ có ít cổ phiếu mới niêm yết/đăng ký giao dịch. Ngoài ra, cạnh tranh về phí giao dịch giữa các công ty chứng khoán khốc liệt hơn.

Vì vậy, năm 2023, FTS lên kế hoạch doanh thu giảm 27%, đạt 770 tỷ đồng, lãi trước thuế giảm 34%, đạt 420 tỷ đồng.

Về kế hoạch cổ tức, FTS dự kiến trình ĐHCĐ phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 cho cổ đông với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt, tương đương với năm trước.

Công ty cũng sẽ trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023 từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu. Khối lượng dự kiến phát hành hơn 19,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ phát hành 10:1 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 10 cổ phiếu mới).

Thời gian thực hiện phát hành là trong quý II/2023. Vốn điều lệ của FTS dự kiến tăng lên hơn 2.100 tỷ đồng nếu hoàn tất phát hành.

Trong quý IV, FTS ghi nhận doanh thu đạt 218 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ năm 2021, lãi trước thuế quý IV giảm 49%, đạt 11 tỷ đồng.

Năm 2022, FTS ghi nhận doanh thu 1.048 tỷ đồng, giảm 7.4%; lãi trước thuế gần 442 tỷ đồng, giảm 55%. Trong đó, lãi trước thuế đã thực hiện ở mức 638 tỷ đồng, giảm hơn 12%.

Với kết quả trên, Công ty thực hiện được hơn 96% kế hoạch doanh thu và gần 94% kế hoạch lợi nhuận. Theo giải trình của ban tổng giám đốc, Công ty không thể thực hiện kế hoạch doanh thu, lợi nhuận là do thị trường diễn biến không thuận lợi vào nửa cuối năm 2022, thanh khoản thị trường giảm sâu khiến doanh thu môi giới giảm theo tương ứng.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 8/3, cổ phiếu FTS tăng 2,13% lên 19.200 đồng/cp.

A.Vũ