Chứng khoán VIX công bố việc từ nhiệm của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

10/02/2023 19:36 GMT+7
Ngày 10/2/2023, Chứng khoán VIX thông báo việc từ nhiệm nhân sự cấp cao
Công bố thông tin cho biết, sau khi nhận được đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Tuyết, Hội đồng quản trị Chứng khoán VIX đã họp và thông qua. Như vậy, kể từ 10/2/2023, bà Tuyết sẽ không còn là Chủ tịch HĐQT của Công ty này. Trước đó, bà Nguyễn Thị Tuyết được bầu làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 2/11/2022, cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021- 2026. Lý do trong đơn từ nhiệm mà bà Tuyết đưa ra là vì lý do cá nhân. Hiện, bà Nguyễn Thị Tuyết nắm giữ 21,4 triệu cổ phiếu, tương đương 3,67% vốn của Chứng khoán VIX. 

Công ty chứng khoán VIX

Công ty Chứng khoán VIX Cũng trong thời gian này, bà Ngô Thị Hồng Duyên – Thành viên ban Kiểm soát cũng có đơn xin từ nhiệm và sẽ được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của công ty xem xét. Hiện, HĐQT của Công ty có 5 người. Đó là: bà Nguyễn Thị Tuyết, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, bà Trần Thị Hồng Hà, bà Cao Thị Hồng, ông Nguyễn Tuấn Dũng. Trong đó, người được giao phụ trách HĐQT của Chứng khoán VIX trong thời gian này là ông Nguyễn Tuấn Dũng. Việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của bà Tuyết và tư cách thành viên Ban kiểm soát của bà Ngô Thị Hồng Duyên sẽ được xem xét tại Đại hội đồng cổ đông của công ty năm 2023. Tại ngày 31/12/2022, quy mô vốn điều lệ của VIX đạt 5.821, tổng tài sản của VIX đạt 8.148 tỷ đồng, tăng hơn 72% so với đầu năm.
PV