Chứng khoán VIX dự trình kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng tới 80%

27/03/2023 11:45 GMT+7
Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (HoSE: VIX) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Trong đó, VIX dự trình kế hoạch lợi nhuận tăng 80% so với kết quả đạt được năm trước.

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (HOSE: VIX) đánh giá thị trường năm 2023, Chứng khoán VIX cho biết, dự báo tình hình thế giới tiếp tục khó khăn do những hệ quả của xung đột vũ trang, xu hướng thắt chặt tiền tệ để đối phó với lạm phát của các ngân hàng trung ương trên thế giới sẽ còn kéo dài và phức tạp…

Các yếu tố ảnh hưởng đến VN-Index có thể là diễn biến lạm phát toàn cầu và mức độ suy giảm lợi nhuận của doanh nghiệp tại Việt Nam.Trong đó, sự suy giảm lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ là yếu tố ảnh hưởng lớn đến thị trường chứng khoán Việt Nam, dẫn đến thanh khoản thấp hơn trước, lãi suất vay margin cao, dòng tiền vào thị trường bị thu hẹp.

Chứng khoán VIX dự trình kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng tới 80% - Ảnh 1.

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2023 của VIX

Chính vì vậy, Chứng khoán VIX đặt kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận trước thuế là 676 tỷ đồng, tăng 79,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến là 540 tỷ đồng, tăng 73,1% so với thực hiện trong năm 2022.

Chứng khoán VIX dự trình kế hoạch nâng vốn điều lệ lên gần 6.700 tỷ đồng

Về phương án phân phối lợi nhuận 2022 Chứng khoán VIX trình cổ đông kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5% - tổng giá trị trả cổ tức lên tới 291 tỷ đồng.

Bên cạnh việc chia trả cổ tức 5% bằng cổ phiếu, Công ty còn trình cổ đông thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 10%, nguồn vốn thực hiện là vốn chủ sở hữu. Như vậy, ước tính, Công ty sẽ phát hành trả cổ tức và thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 15% - tương ứng với 87,3 triệu cổ phiếu

Thời gian triển khai trả cổ tức và thưởng cổ phiếu dự kiến trong quý II/2023. Như vậy, nếu phát hành thành công, vốn điều lệ sẽ tăng từ 5.821,4 tỷ đồng lên 6.694,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, Chứng khoán VIX trình cổ đông kế hoạch miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Tuyết; miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh; và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Ngô Thị Hồng Duyên.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng ngày 27/3, giá cổ phiếu VIX tăng 4,68% so với phiên giao dịch liền kề (tương ứng tăng 340 đồng) lên 7.600 đồng/ cổ phiếu.

Phương Thảo