Cổ đông lớn nhất của Bảo hiểm Bảo Minh (BMI) sắp được chia hơn 6 triệu cổ phiếu

28/06/2024 11:14 GMT+7
Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (HoSE: BMI) vừa ban hành Nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

Cụ thể, Bảo hiểm Bảo Minh sẽ thực hiện trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 10% (tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới). Với hơn 120,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty ước tính sẽ phát hành khoảng hơn 12 triệu cổ phiếu để thực hiện việc chi trả này.

Nguồn vốn phát hành sẽ được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty. Thời gian thực hiện dự kiến vào quý III-IV/2024 sau khi nhận được công văn chấp thuận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá là hơn 120,5 tỷ đồng, sau khi phát hành cổ phiếu, vốn điều lệ của Bảo Minh dự kiến sẽ đạt hơn 1.326 tỷ đồng.

Về cơ cấu cổ đông, Bảo hiểm Bảo Minh có 4 cổ đông lớn gồm 1 cổ đông trong nước và 3 cổ đông nước ngoài. Cổ đông lớn nhất là Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC),  pháp nhân nắm giữ 50,7% vốn điều lệ của Bảo Minh, sẽ nâng số lượng cổ phiếu sở hữu của mình tại Bảo Minh lên hơn 67,1 triệu cổ phiếu, tương ứng nhận được thêm hơn 6 triệu cổ phiếu BMI.

Cổ đông lớn thứ hai của Bảo Minh là AXA SA - công ty bảo hiểm đa quốc gia của Pháp - sẽ nhận được thêm gần 2 triệu cổ phiếu BMI. Tiếp đến là Firstland Company Limited và Tập đoàn Chavalier (Hồng Kông) đều sẽ nhận được thêm 667.200 cổ phiếu.

Trong ĐHĐCĐ thường niên 2024 vừa qua, Bảo hiểm Bảo Minh cũng đã thông qua phương án chi cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 15%, bao gồm 10% bằng cổ phiếu và 5% bằng tiền mặt.

Trước đó, vào 11/6 vừa qua, Bảo hiểm Bảo Minh vừa chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%. Ngày chi trả dự kiến là vào ngày hôm nay (28/6).

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng ngày 28/6, giá cổ phiếu BMI giảm 1,16% so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 25.500 đồng/cổ phiếu.

Phương Thảo
Cùng chuyên mục